Chat with us, powered by LiveChat

Leder for en dag

På Heltberg Gymnas tilbys programfaget Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Elevene får gjennom faget starte ungdomsbedrift og erfare hva det vil si å arbeid med ideutvikling,organisering, prosjektarbeid, produktutvikling, markedsføring, salg og ledelse. Underveis gjennom skoleåret får elevene besøke bedrifter og delta på kurs i regi av Ungt Entreprenørskap innen ledelse, HR og regnskap. To av skolens elever deltok på ”leder for en dag” hvor de fikk følge hver sin leder.

Nina Jasmeet Kaur Bal var sammen med Stine Enger som er avdelingsleder Innfordring i Hafslund Tellier en dag i mai, mens Hermann Voss fulgte Michael Legendre som er salgssjef i LinkedIn Marketing Norge og Sverige samt AdQuota AS.

Som daglig leder i ungdomsbedriften vi har laget på skolen fikk jeg muligheten å gå på leder kurs. Via dette kurset igjen var det noen heldige som fikk muligheten å bli med en daglig leder en hel arbeidsdag, forteller Nina, og legger til:

Ved å være med en dag fikk jeg inntrykk hvordan det egentlig er å være en leder. Hva som kreves av personen og hva en leder forventer fra dem som jobber under henne. Jeg var heldig som fikk oppleve dette.

Leder for en dag arrangeres av Ungt Entreprenørskap som drives etter visjonen å inspirere
unge til å tenke nytt og skape verdier. Alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet og er verktøy for å nå kompetansemål i fagplanene. Ungdomsbedrift er det mest kjente programmet der elever i videregående skole samarbeider om å starte og drive egen bedrift.