Chat with us, powered by LiveChat

Toppkarakter til Heltberg Oslo i nasjonal elevundersøkelse

Heltberg Private gymnas er Oslos beste private skole i Utdanningsdirektoratet sin årlige elevundersøkelse og helt i toppen nasjonalt. Dette er resultatet Heltberg Private Gymnas Oslo kan vise til når elevene selv vurderer læringsmiljøet.

Ser vi på den samlede oversikten for Norges videregående skoler havner Heltberg Oslo på 12. plass nasjonalt, og andre plass i Oslo. Undersøkelsen ble gjennomført i 2014 med elever fra 400 videregående skoler i landet som deltakere.
Ser den enkelteHvordan har resultatet blitt så bra? Rektor Grethe Nysveen kommenterer undersøkelsen slik:– Elevene merker nok at Heltberg har lærere som jobber på en skole hvor det er tid og anledning til å se den enkelte elev. Dette trives både lærere og elever med. Og vi vet jo hvor viktig trivsel er for læring og utvikling.Inkluderende

Rektoren på Heltberg Private Gymnas gleder seg over resultatet og ser frem til ytterligere positive opplevelser når skolen i januar flytter inn i lyse og moderne lokaler på selveste Ullevål Stadion.
Skolen vurderer løpende søknader om skoleplass.

– Velkommen til Heltberg! Er det en ting jeg kan love nye elever så er det at vi har utrolig faglig sterke lærere som møter hver elev på en personlig og inkluderende måte. 

Kort om Heltberg Private Gymnas

Videregående skole inspirert av montessoripedagogikk som vektlegger et positivt elevsyn og utvikling av selvstendighet. Hos oss vil elevene oppleve en annerledes timeplan – vi  legger opp til fordypning og mestring gjennom lengre økter. Elevene arbeider fokusert på skolen istedenfor å få mye lekser. Selv om vi gir den enkelte elev en del fleksibilitet i skolesituasjonen følger vi de samme kompetansemålene og eksamenene som den offentlige skolen. Som elev på Heltberg har man derfor de samme rettigheter til stipend og lån, skoleskyss, rådgiving og helsetjenester. Skoleplass på Heltberg Private Gymnas Oslo koster ca. 2000 kroner i måneden.

Om undersøkelsen

  • En nettbasert spørreundersøkelse som er obligatorisk for alle skoler i Norge.
  • Elever fra videregående trinn 1 (Vg1) får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Indikatorene som måles er trivsel, støtte fra lærerne, faglig utfordring, vurdering for læring, læringskultur, mestring, motivasjon, elevdemokrati og medvirkning, felles regler samt mobbing på skolen.
  • Undersøkelsen gir lærere og skoleledere et verktøy for ytterligere forbedring og utvikling av pedagogisk tilbud og oppfølging av elevene.