Chat with us, powered by LiveChat

Heltberg Oslo får gode karakterer!

I Kunnskapsdepartementets undersøkelse som omfatter 359 videregående skoler med 110.000 elever havner Heltberg Privat Gymnas Oslo blant de 15% beste skolene i Norge.

Undersøkelsen har målt hvor flinke skolene er til å forbedre elevene i de tre årene de går på skolen. Det er to hoveddeler av undersøkelsen – deltakelse og gjennomføring, og faglige prestasjoner. Heltberg scorer høy på begge delene, noe som sammen med sterkt resultat på tidligere undersøkelser om elevenes arbeidsmiljø viser at Heltberg er en svært god skole. Les hva Aftenposten skriver om saken.

Slik ble hver skole vurdert:
1. Fullføring: Hvor mange fullfører videregående skole innen fem år etter avsluttet grunnskole?
2. Deltagelse: Hvor mange deltar i videregående opplæring alle semestre etter avsluttet grunnskole til og med 6. semester?
3. Normert progresjon: Hvor mange fullfører videregående skole tre år etter avsluttet grunnskole?
4. Normert fullføring. Hvor mange er i fullfører videregående skole på tre år for studieforberedende program og fire år for elever på yrkesfaglig program?
5. Gjennomsnittlig standpunktkarakterer på vitnemålet
6. Norskeeksamen – avsluttende karakter i norsk hovedmål.
7. Skriftlig eksamen – gjennomsnitt på alle skriftlige eksamener.