Chat with us, powered by LiveChat

Studietid for Vg1 på Heltberg Oslo fra høsten!

Fra høsten settes det av ca fire timer med studietid i uken. Du som elev får velge hva du vil jobbe med i denne tiden og faglærere vil være tilstede for veiledning. Målet er at du skal få mer kontroll på din hverdag, oppleve en mer effektiv skolehverdag der du får gjort mest mulig av skolearbeidet på skolen og at du skal ha tilgang på god hjelp når du trenger det.