Chat with us, powered by LiveChat

Vårt mål: Norges beste skole!

Utdanningsdirektoratet måler hvert år læringsmiljøet i alle norske skoler. Gjennomsnittet for årene 2013-2016, viser at tre av våre skoler; Akademiet Drammen, Heltberg Drammen og Akademiet Kristiansand kommer best ut av alle de 400 videregående skolene i Norge.

av Kjetil Eide, daglig leder Akademiet Norge

Hvorfor fokuserer Heltberg og Akademiet så mye på læringsmiljøet?

Et trygt og godt læringsmiljø er kanskje den viktigste forutsetningen for en god skole. Elever som blir sett, føler tilhørighet og har gode relasjoner til sine lærere og andre elever presterer også bedre faglig på skolen.

Vårt mål er å skape Norges beste skoler ved å utvikle elevene som mennesker og gi faglig kunnskap. Det å skape et godt læringsmiljø er helt sentralt for å nå  begge disse målene.

Hva er et godt læringsmiljø?
Et trygt og godt læringsmiljø skapes først og fremst av gode relasjoner elevene seg i mellom og ikke minst mellom elevene og de som jobber på skolen. Alle som jobber på en skole må kjenne skolens elever, ha et ekte  engasjement og bidra til elevens trivsel og læring. Andre faktorer som er viktige for et godt læringsmiljø er klasseledelse, god orden og struktur, samt at skolen har klare forventinger og gir gode tilbakemeldinger til elevene.

Vi er veldig stolte av at både utdanningsdirektoratet og våre egne elever mener vi er best i Norge på dette området. Vi er også glade for at vi fortsatt ser mye som kan gjøres enda bedre.