Chat with us, powered by LiveChat

Verdensdagen for psykisk helse markert

Tema for Verdensdagen for psykisk helse 2016 var “…fordi livet forandrer seg”. Hensikten med denne årlige Verdensdagen er å skape åpenhet og gi kunnskap om psykisk helse – vi har alle en psykisk helse.

På Heltberg Private Gymnas i Oslo markerte vi dagen med fokus på identitet og forventningspress.

I samarbeid med Pilar Teater fikk elevene våre utfolde seg kreativt i form av tekst og foto – og mange viktige refleksjoner ble satt i gang.

For både lærere og elever representerte dagen læring og påminnelse om viktige spørsmål knyttet til identitet og forventningspress. Vår helsesøster følger naturligvis opp med tilbud om samtale og videre hjelp for de som trenger det.

Les omtale av aktivitetene på Heltberg

img_6515
Camilla og Rolf (to i midten) var sentrale pådrivere fra Heltberg Private Gymnas. Her sammen med skuespillere fra Pilar Teater