Chat with us, powered by LiveChat

Meld deg inn i Drammen Montessoriforening

Drammen Montessoriforening er en foreldre- og interesseforening tilknyttet Heltberg barne- og ungdomsskole.

Foreningen har som mål å støtte opp om og bidra til skolens vekst og suksess, gjennom frivillig aktiv deltagelse i ulike arrangementer og tiltak igangsatt av foreningens styre.

Medlemskapet er gyldig fra og med dato for innbetalt medlemsavgift som for tiden er kr 750,- per år. Medlemsavgiften faktureres 1. gang ved innmeldelse, og deretter hver 15. Januar for inneværende kalenderår.

Medlemskapet gir i henhold til inntaksreglementet ved Heltberg barne- og ungdomsskole, fortrinnsrett for opptak basert på ansiennitet som medlem. Fortrinnsretten gjelder for 1. barn per medlemskap, men fungerer ikke som en garanti for plass ved skolen.

Fyll ut innmeldingsskjema her