Chat with us, powered by LiveChat

Elevenes dom: Heltberg blant Oslos aller beste videregående skoler!

Resultatet for elevundersøkelsen 2016 er klar: Heltberg Private Gymnas Oslo rangeres som nummer 3 blant alle studiespesialiserende videregående i hovedstaden og den beste blant Oslos private skoler.

Rektor Grethe Nysveen

Vi er blant skolene med de mest fornøyde elevene. Elevene våre opplever at Heltberg tilbyr et godt læringsmiljø. Dette betyr mye for oss og gir mye motivasjon til lærere og ledelse som jobber for en stadig bedre skole, kommenterer rektor Grethe Nysveen ved Heltberg Private Gymnas Oslo. 

Henrik Høiness mottok sitt vitnemål fra Heltberg for snart ett år siden. I dag er han i gang med et femårig masterprogram i datateknologi ved NTNU. Henrik sier dette om sin opplevelse av skolen vår:

Jeg byttet til Heltberg i midten av 2. klasse, og har vist seg å være et av de beste valgene jeg har gjort. Heltberg er en av de mindre skolene i Oslo, men er også en av de beste. Ettersom det er en mindre skole, vil man knytte tettere bånd med faglærerne og administrasjonen. Da jeg byttet til Heltberg opplevde jeg at lærerne fulgte opp elevene mye nøyere og konsekvent enn det jeg var vant til. Jeg fikk vite hva jeg måtte gjøre, og hva som skulle til for at jeg skulle nå de målsettingene jeg hadde satt meg. Jeg vil anbefale Heltberg til alle som ønsker å nå sine mål!  

Om Elevundersøkelsen

  • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og Vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
  • Gir lærere og rektorer informasjon om hva elevene utsettes for, slik at de kan følge opp med riktige tiltak for å gjøre skolehverdagen bedre.
  • Rundt 432 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2016.
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.
Lærerne jubler for elevens vurdering av Heltberg Private Gymnas Oslo – her er Live og Jenny med tommel opp!