Chat with us, powered by LiveChat

På Heltberg har vi studietid

90 minutter to ganger i uka har elevene på Heltberg studietid. Det betyr at de kan velge hvilket fag de har behov for å jobbe med under veiledning fra en lærer.

Vi tror det er motiverende for elever å få disponere litt tid selv. I studietiden kan de jobbe med fag de strever med, få hjelp til innleveringer eller forberede seg til prøver.

Studietiden var et prøveprosjekt på VG1 i fjor, og evalueringen viste at elevene var svært fornøyde. Hele 93 %  mente at  skolen skulle fortsette med studietid. Tilbakemeldingene var at det var nyttig å få tid til å gjøre ferdig skolearbeid og lese til prøver på skolen slik at det ble mindre hjemmearbeid, og at det var bra å kunne få jobbe selvstendig og få hjelp av lærere i  fag de strevde med.

I år har vi innført studietid på alle tre trinn, og tror det vil være spesielt nyttig for VG3-elevene som går et krevende og avgjørende skoleår i møte. Det er også en god øvelse i mer selvstendighet slik at elevene er bedre forberedt på møtet med høyere utdanning etter videregående.