Heltberg Barne-og Ungdomsskole: Montessoridager for deg som skal starte i 1. klasse

Dersom barnet ditt skal starte i 1. klasse i august, er denne informasjonen til deg.

Montessoriundervisningen for 6 til 9 åringene bygger på montessori-barnehageundervisningen. Undervisningen foregår i et klasserom som er tilrettelagt med undervisningsaktiviteter i alle fag. For at overgangen skal bli så smidig som mulig for 6 åringene, som ikke kommer fra noen montessoribarnehage, og for at 6 åringene skal bli kjent med hverandre, tilbyr Heltberg Barne- og ungdomsskole førskolegrupper på de gitte tidspunktene. I førskolegruppene blir barna introdusert for reglene for bruken av materiellet i klasserommet, og de blir kjent med hverandre.

Førskolegrupper:
Mandag 19. februar kl. 16- 17.30
mandag 19. mars kl. 16-17.30
mandag 9. april kl. 16-17.30
mandag 7. mai kl. 16-17.30

Førskoledag 18. juni fra 8.30 til 13.00