Chat with us, powered by LiveChat

Heltberg Barne-og Ungdomsskole: Vi søker etter flere engasjerte pedagoger!

Det er stor tilsøkning for skoleåret 2018/2019, og vi søker derfor etter flere dyktige pedagoger.

Om stillingen

Vi er godt i gang med 2. skoleår på Heltberg barne- og umgdomsskole, i år har vi ca 75 elever . Vi opplever stor tilsøkning for skoleåret 2018/2019, og vil høsten 2018 øke til ca 90 elever. Derfor søker vi etter flere dyktig Montessori utdannede pedagoger som har lyst til å være med å bygge og videreutvikle vår nystartede skole. Den vi søker er videreutdannet Montessorilærer, gjerne i tillegg til formell undervisningskompetanse på grunnskolenivå. Søkere med annen lærerutdanning kan også være aktuelle, men for å få fast ansettelse hos oss må man være villig til å ta videreutdanning innen Montessoripedagogikk.

Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til Hilde Dramdal, på mobil 482 04 848.

Arbeidsoppgaver

 • Lærer og kontaktlærer på mellomtrinnet 5.-7 trinn

Ønskede egenskaper

 • Glødende opptatt av barns læring samt deres utvikling til å bli søkende, tilpasningsdyktige og medskapende unge mennesker
 • Opptatt av å skape en arena for utforskning og læring
 • Trygg på sin egen rolle som rollemodell, lærer og veileder
 • Faglig dyktige og søkende i sin egen læring
 • Liker å arbeid med IPAD og digitale platformer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Montessori pedagog eller ønske om å bli en montessori pedagog
 • Utdannet grunnskolelærer
 • Noe erfaring fra mellomtrinnet er ønskelig

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med på å bygge og videreutvikle skolen vår.
 • Spennende utviklingsmuligheter og nyskapende arbeid.
 • Dyktige og støttende kollegaer samt en tydelig leder.
 • Konkurransedyktige økonomiske betingelser.

Om arbeidsgiver

Heltberg Barne- og ungdomsskole startet opp i Drammen høsten 2016.

Skolen drives etter Maria Montessori sine pedagogiske prinsipper, og baserer sin pedagogiske plattform på Læreplan for Montessoriskolen. Denne læreplanen ivaretar i sin helhet Kunnskapsløftet.
Målet vårt er å skape en inkluderende, utforskende og medskapende skole som sikrer elevene våre en spennende og utviklende skolehverdag. Vi tror dette bidrar til at våre elever får mulighet til å tilegne seg kunnskap og videreutvikle sine evner til den enkeltes fulle potensiale – innenfor rammer som stimulerer til at de blir helstøpte, omsorgsfulle og kunnskapsrike unge medmennesker.

 

Send inn en søknad på Drammen Works