Chat with us, powered by LiveChat

Informasjonsmøte på barneskoletrinnet 1-7 klasse mandag 19. november

Vi inviterer til informasjonsmøte for foreldre/foresatte som søker skoleplass for barn i 1. – 7.  klassetrinnet skoleåret 2019/2020.

Heltberg barne- og ungdomsskole startet høsten 2016 og i skoleåret 2018/2019 har vi totalt 91 elever fra 1 til 10. klasse.

Heltberg er “skolen for deg som vil litt mer”, en skole der hver enkelt elev blir sett for den de er, får et faglig tilbud som gir dem mulighet til å utvikle seg i tråd med sitt potensiale samt fremmer deres evne til livslang læring.

Tid:
Mandag 19. november kl. 18.00 til 19.30 for foreldre med barn i 1. – 7. klasse skoleåret 2019/2020.
Sted:
I skolens lokaler i Tordenskiolds gate 63, 3044 Drammen (Gamle Strømsø videregående)
Agenda for møte:

  • Montessoripedagogikken
  • Skoledagen og arbeidsmetoder
  • Informasjon fra de aldersblandede gruppene 1-4 og 5-7 trinn.
    Velkommen

Hvis dere er interesserte eller har noen spørsmål, send oss en melding til grunnskole.drammen@heltberg.no eller ring oss på 31 01 19 55