Chat with us, powered by LiveChat

Elever fra hele landet sier dette om hvordan det er å gå på en Heltberg-skole:

Amanda Sørtømme

Amanda Sørtømme 

Heltberg Private Gymnas Oslo

Jeg valgte studiespesialisering fordi jeg ville oppnå spesiell studiekompetanse. Jeg vil studere videre etter videregående og syntes det var greit å fortsette med de vanlige skolefagene. Vi får den hjelpen vi trenger og fortjener på skolen. Lærerne er motiverende, bryr seg om elevene og veldig gode til å lære bort. Vi får muligheten til å fordype oss mye mer i fagene siden vi har få fag per dag. Vi jobber godt på skolen og slipper derfor å gjøre så mye hjemme. Det setter jeg veldig stor pris på så jeg kan bruke mer tid på mine andre interesser.

 

 

Kjersti Nordhagen

Heltberg Private Gymnas Drammen

Jeg søkte Heltberg fordi skolen ville gi meg et alternativ skole opplegg. Det var mye selvstendig arbeidstid med tanke på lekser og oppgaver, noe som passet meg midt i blinken, for da virket ikke skoledagene så lange.
Hva er det beste med Heltberg?  - Det beste med Heltberg? Det må være lærerne! Alle lærerne på Heltberg er så givende, blide og motiverende. De tilpasser hver elev på den måten akkurat den eleven trenger. De er alltid hjelpsomme og tilgjengelige om det skulle være noe.

 

 

Henrik Stokke

Heltberg Private Gymnas Oslo

Jeg begynte på Heltberg i 2. Klasse, og det var en fantastisk opplevelse. Lærerne var utrolig engasjerte, og var alltid tilgjengelig om man trengte hjelp med noe. Lærerne og ledelsen på Heltberg var veldig flinke til å forberede oss på videre studier. Siden det er færre elever på Heltberg enn mange andre skoler, var det veldig enkelt å komme inn i et godt sosialt miljø, samt ha et mer personlig forhold til lærerne og ledelsen. Jeg begynte på McGill University i Montreal, Canada rett etter videregående, som er rangert nr. 25 i verden. Ledelsen og lærerne på Heltberg var veldig hjelpsomme da det gjaldt søknadsprosessen, og jeg kan blant annet takke dem for at jeg kom inn. Når jeg nå se tilbake på videregående og innser jeg alt Heltberg har gjort for meg. Jeg ville absolutt anbefalt Heltberg til alle elever der ute som har lyst på en bra skoleopplevelse.

 

 

Jostein Ovenstad

Heltberg Private Gymnas Drammen

Frihet og selvstendighet er nok nøkkelordene for hva som er det beste med Heltberg. For meg handla det ikke kun om å få bra karakterer, men også verdien av læring. Jeg elsket at jeg kunne lære på mine måter og samtidig interessere meg for fagene jeg likte.
På Heltberg får du mye tid til å jobbe med oppgaver, innleveringer og prøver. Dette er helt essensielt når du skal videre i studier. Når du starter å studere er det ekstremt viktig å skrive riktig, gjøre research og lære på eget initiativ, og ha riktig kildehenvisninger. Det er viktig kompetanse du lett kan glemme hvis du ikke får riktig med tid. Overgangen fra vgs. til universitetet ble derfor litt enklere.
Jeg har også fått mange gode venner, og møtt lærere som har inspirert meg til å like fagene. Jeg studerer selv for å bli lærer, og jeg vet akkurat hvordan lærer jeg har lyst til å være.

 

 

 

Ingerid Bratz

Heltberg Private Gymnas Oslo

Jeg gikk alle mine tre år på videregående på Heltberg - og det er noe jeg ikke angrer på. På Heltberg ble jeg møtt av engasjerte og dedikerte lærere som legger mye arbeid og energi i elevene og gjør alt de kan for at skolehverdagen skal være trygg og lærerik for alle. Miljøet er både morsomt og inkluderende, og ikke minst sosialt. Gjennom årene ble jeg motivert til å yte mitt beste og strekke meg lenger for å oppnå gode resultater, og opplevde alltid at jeg fikk god veiledning og hjelp fra lærere og andre deler av personalet. Til høsten begynner jeg på en Bachelor i International Relations i Storbritannia, og jeg er derfor glad for at jeg gjennom årene på Heltberg lærte å tenke reflektert og selvstendig akademisk, og utviklet gode studievaner og teknikker som jeg er sikker på at vil være verdifulle for meg som student videre.

 

CWJWRPW

Christopher Maudal Steen 

Heltberg Private Gymnas Drammen

Skolen har et tilbud som passer fint inn i min daglige rutine og livsstil. Jeg er veldig selvstendig og strukturert av meg, noe som kreves av den enkelte på Heltberg, derfor passet det perfekt. 

 

 

 

 Sunniva Fatland

Sunniva Fatland

Heltberg International

Eg ønskte å forbetre engelsken min, og eg ønskte å komme meg vekk frå min trygge heim og bu for meg sjølv. Heltberg hadde gode omtaler og dei hadde ein nytt program i Norwich som gjorde meg ekstra fascinert. Det er tryggare å reise med Heltberg. Du får folk til å passe på deg, såkalla støttekontaktar som du veit er der om du treng dei. I tillegg til at du får ein vertsfamilie som er der og som gjer det betre for deg å føle deg trygg.  Lærarane er nokon av dei mest fantastiske personane eg har møtt i mitt liv. Dei vil verkeleg at du skal nå måla dine og det som er best for deg. Året i England har forandra meg på ein anna måte enn det eg trudde. Året har gjort meg mykje meir sjøvstendig. Eg føler meg meir moden og meir sikker på at eg kan klare meg aleine. Mitt beste valg så langt har vore å reise til England!

 

 

Henrik Høiness 

Heltberg Private Gymnas Oslo

Jeg byttet til Heltberg i midten av 2. klasse, og har vist seg å være et av de beste valgene jeg har gjort med tanke på utdanning. Heltberg er en av de mindre skolene i Oslo, men er også etter min mening en av de beste. Ettersom det er en mindre skole, vil man knytte tettere bånd med faglærerne og administrasjonen, noe som jeg selv har fått mye ut av. Etter jeg byttet til Heltberg opplevde jeg at lærerne fulgte opp elevene mye nøyere og konsekvent enn det jeg var vant til. Jeg fikk vite hva jeg måtte gjøre, og hva som skulle til for at jeg skulle nå de målsettingene jeg hadde satt meg. I dag holder jeg på med en master i datateknologi, hvilket er et femårig masterprogram ved NTNU. Jeg er veldig fornøyd med studievalget mitt, og stortrives oppe i Trondheim. Jeg ville anbefalt Heltberg til alle som ønsker å nå sine mål. 

 

Hedda Muri

Heltberg Private Gymnas Oslo

Jeg byttet skole etter første semester – og gikk fra en skole hvor lærerne knapt kunne navnet mitt, til Heltberg hvor jeg følte at lærere og administrasjon raskt visste hvem jeg, og alle andre, var. I andre klasse valgte jeg økonomifag og etter hvert fikk jeg et mål å strekke meg mot – det var å komme inn på Copenhagen Business School (CBS). Jeg synes lærerne ble engasjert av målet mitt og vi hadde et veldig godt samarbeid frem til siste skoledag. Senere den sommeren fikk jeg beskjed om at jeg hadde kommet inn på CBS, og da på linjen som var førstevalget mitt. Nå har jeg nettopp fullført første semester på linjen ”erhvervsøkonomi og virksomhetskommunikasjon” og eksamensresultatene mine er jeg kjempestolt av. Det er godt å ha med seg kunnskapen og studievanene jeg fikk på Heltberg.

 

 

Shaeed Ghaffar

Shaeed Ghaffar

Heltberg Private Gymnas Oslo

Jeg valgte å gå på Heltberg fordi jeg liker å jobbe selvstendig. Jeg liker å bli ferdig med en ting før jeg går videre til noe annet og dette er noe Heltberg tilbyr. Montessori-opplegget på skolen gjør det mulig for meg å fokusere på et til to fag om dagen. Dette gjør at vi får en svært lærerik time uten å ha et tidspress. Miljøet på skolen er fantastisk. At vi er så få på skolen gjør det mulig i å holde kontakt med flere elever fra andre trinn, videre medfører dette at vi har svært tett oppfølgning fra våre erfarne lærere. Jeg anbefaler alle som liker å jobbe praktisk med ting og utforske nye læringsstrategier til å sjekke ut Heltberg.

 

 

Maren Larsen

Heltberg Private Gymnas Drammen

Det beste med Heltberg er den individuelle tilretteleggingen. Mange elever føler de er nødt til å tilpasse seg et system med regler de ikke passer inn i. Jeg tror noe av det viktigste denne skolen har gjort, er å vise at det er mulig å formidle kunnskap og god læring gjennom læringsmetoder tilpasset den enkelte. I tillegg er elevene, i samråd med lærerne, med på å ta avgjørelser om hvordan man vil ha det. Dette skaper et miljø der alle føler seg hørt og det gir et godt grunnlag for gjensidig respekt og stå på vilje.
Etter skoletiden på Heltberg har jeg erfart at overgangen fra videregående til universitetet har vært vesentlig lettere enn jeg trodde, med tanke på det ansvaret man lærer å ta. På skolen lærte jeg meg selv bedre å kjenne, fordi jeg fikk kjenne på hvordan jeg taklet utfordringer der jeg hadde mer ansvar enn jeg var vandt til. Jeg har tatt med meg kunnskap om mine egenskaper og svakheter og det har hjulpet med mye i etterkant.

 

 

Pernille Haller

Pernille Haller 

Heltberg Private Gymnas Oslo

Jeg valgte studiespesialisering på grunn av fagene. Her har jeg muligheter til ekstra studiepoeng, noe som kommer godt med når jeg skal søke på videre studier. Jeg går på Heltberg Drammen og er veldig fornøyd med det. Jeg var veldig skolelei da jeg gikk ut av ungdomsskolen og klarte ikke få nok motivasjon på egen hånd til å konsentrere meg om skolen. På Heltberg hjelper lærerne deg med å få motivasjon og det er du som står i sentrum. Du blir tatt godt vare på og får veldig god oppfølging. Det er et utrolig hyggelig skolemiljø og alle trives med hverandre. Jeg stortrives på Heltberg!

 

 

Ferdinann West 

Heltberg Private Gymnas Oslo 

Jeg valgte studiespesialisering fordi jeg kommer til å ha bruk for det i fremtiden. I timene liker jeg å jobbe i grupper og kunne få velge hvordan jeg vil tilegne meg pensum. Jeg er veldig fornøyd med at Heltberg er en liten, intim og utrolig bra skole. Jeg valgte Heltberg fordi jeg hadde hørte mye bra om skolen igjennom en venn. Det jeg liker best med Heltberg er miljøet. Alle er venner og alle har venner fra alle trinn. I tillegg liker jeg forholdet man har med alle lærerne og at man lærer å jobbe selvstendig.

 

 

Helene Thorbjørnsen

Helene Ställvik Thorbjørnsen

Heltberg International

Jeg dro på utveksling til York fordi jeg ønsket å gjøre noe annerledes, noe nytt, noe spennende. Heltberg valgte jeg fordi min rådgiver anbefalte det. Det jeg ble positivt overrasket over i England var hvor engasjerte, flinke og dedikerte lærerne var i fagene. Synes flere av fagene var mer spennende. Og hvor mange gode venner jeg fikk, og hvor fint byen York er. Jeg tror jeg lærte mer om meg selv, hvordan jeg håndterer situasjoner og litt mer hvem jeg er og hva jeg vil. Det at vi forberedte og reiste sammen som en gruppe gjorde sånn at vi ble som en familie, hvor det føltes ut som om du hadde mange rundt deg som støttet deg og gikk igjennom det samme. Med Heltberg har vi også dratt på turer sammen, for eksempel til Scotland der vi gikk på Hadrians wall, spiste haggis, sov på backpacker hostell og hadde det kjempegøy!

 

 

 Tine Kornelia Kløv

Tine Kornelia Kløv

Heltberg Private Gymnas Oslo

Jeg er veldig fornøyd med at jeg valgte å gå på Heltberg, rett og slett fordi miljøet er så bra. Det at skolen ikke er så stor gjør at det er lett å bli kjent med elever og lærere. Jeg digger lærerne her! De har en utstråling og forskjellige metoder å lære på som gjør timene morsomme og lærerike på samme tid. Det er en liten skole med et lite miljø hvor man kommer mye tettere inn på lærerne. Hvis du har lyst til å jobbe og gjøre det bra har du alle muligheter til dette.

 

 

VRRMPC

Siri Holter

Heltberg Private Gymnas Drammen

Det som virkelig tiltalte meg var læremåten og at alle virket så hyggelige og imøtekommende.

 

 

edward-ferner

Edward Ferner 

Heltberg Private Gymnas Oslo

Jeg søkte Studiespesialisering for å oppnå spesiell studiekompetanse. Da får jeg den kompetansen jeg trenger for videre studier. Vi jobber godt og effektivt på skolen fordi lærerne forteller oss nøyaktig hva vi skal jobbe med samtidig som de motiverer oss til å jobbe litt ekstra.Vi jobber rundt et tema om gangen, dette hjelper oss til å være mer fokusert og få mer med oss. Vi får våre egne laptoper på skolen, dette gjør det lettere for oss å notere og ha oversikt over alt vi har gjort og organisere hverdagen. Man slipper også tenke på en håndskrift man knapt klare å lese selv.  

 

 

Vil du starte på en Heltberg-skole?