Du er her: Heltberg  /  Aktuelt  /  Dette sier elevene
28. mars 2019

Dette sier elevene

Elev ved Heltberg Private Gymnas Drammen. Foto.

"Jeg trives veldig godt på Heltberg. Jeg føler at jeg blir sett av alle lærerne, og at jeg får god veiledning.

Jeg føler at jeg har en friere hverdag enn på andre skoler, jeg kan planlegge og jobbe med de fagene jeg vil. På Heltberg kan man også velge hvilken vurderingsform man vil ha, for eksempel enten muntlig eller skriftlig.

Lærerne legger opp undervisningen slik at du får vise hvor god du er i fagene, og det liker jeg.

Jeg liker også at jeg får planlegge min egen hverdag, og ikke minst at hver elev blir sett av lærerne."

Marius Fet Andersen
VG1

"Skolehverdagen på Heltberg er helt fantastisk, vi har dyktige, motiverende og engasjerte lærere, gode medelever, et godt miljø og skolesystem.

Det jeg liker best med Heltberg er Montessori-opplegget. Dette gjør at jeg får jobbe selvstendig med hva jeg føler for å gjøre akkurat der og da.

I tillegg elsker jeg at man kan ta femten minutters pauser to ganger i løpet av dagen. Vi har også et eget pauserom med et bordtennisrom og sjakk.
Jeg er veldig fornøyd med at jeg valgte å gå på Heltberg. Vi jobber godt på skolen og slip- per derfor å gjøre så mye hjemme. Dette gir meg mer tid til å gjøre andre ting."

Dushal Anand
VG2

Elev ved Heltberg Private Gymnas Drammen. Foto.
Elev ved Heltberg Private Gymnas Drammen. Foto.

"Det jeg liker best med Heltberg er at vi har så mye studie tid, slik at vi kan jobbe med fag vi ønsker på skolen i stedet for å jobbe så mye hjemme.

Jeg liker lærerne veldig godt! Alle lærerne legger til rette for elevene og tar med elevene i vurderinger.

Miljøet er også veldig bra på Heltberg! Vi har et godt samhold og elevene hjelper hverandre."

Guro Majormoen
VG3

"På Heltberg er vi opptatt av å finne den ekte interessen for læring og ikke bare pugge for å oppnå en høy karakter.
Det er en skole preget av frihet, medvirkning og selvstendighet, samtidig som struktur og planlegging er viktige faktorer for å lykkes.

Du kan tilpasse din skolehverdag etter interesser og behov, noe som gir muligheter til å både jobbe mer med det man synes er vanskelig eller det man synes er ekstra interessant.
Ikke på noen annen skole har jeg opplevd et like godt forhold mellom lærere og elever, og det jobbes aktivt for at studiehverdagen skal oppleves som mest mulig meningsfull og bra for elevene."

Iselin Ween Rustad
Tidligere elev

Elev ved Heltberg Private Gymnas Drammen. Foto.