Du er her: Heltberg  /  Heltberg barne- og ungdomsskole Drammen  /  Skolens visjon, verdier og forventninger HBU

Skolens visjon, verdier og forventninger HBU

Skolens visjon, verdier og forventninger

Heltberg – skolen for deg som vil litt mer

 

Vår visjon: Vi skal utvikle robuste, kreative og læringsvillige elever

Dette skal vi klare gjennom våre verdier:  SMART

SELVSTENDIGHET:  gjennom frihet til å velge og reflektere opplever de å bli selvregulert og selvstendig.

MESTRING: de liker det de gjør; ikke bare gjør det de liker

ANSVARLIGHET: gjennom frihet og tillit lærer elevene ansvar

RESPEKT: elevene lærer å samarbeide, og ta vare på miljøet og seg selv

TRYGGHET: kunne håndtere utfordrende situasjoner; øvelse gjennom samarbeid med elever og voksne

Elevene vil oppleve en stor grad av medvirkning i sin egen lærings- og utviklingsprosess i alle trinn. Samtidig må det alltid være en balanse mellom personlig frihet, plikter og ansvar for fellesskapet. Frihet er ikke en rettighet uten forpliktelse. Alle ansatte på Heltberg jobber for å hjelpe elevene med å utvikle seg individuelt og til hensynsfulle, ansvarlige medlemmer av et fellesskap.

Icon av Mac. Icon.
Hvordan jobber vi:
 • Eleven skal få muligheten til å utforske sine interesser
 • Sosial læring er integrert i alt vi gjør, og eleven skal få mulighet til å jobbe i varierte grupper
 • Eleven skal kunne jobbe i lange arbeidsøkter uten store avbrudd
 • Eleven skal ha adgang til konkret læremateriell som vil hjelpe dem i sin utvikling
 • Lærerne er aktivt engasjert i å hjelpe hvert individ til å utforske sitt potensiale
Icon tar hverandre i hånda. Icon.
Skolens ønsker for å lykkes med et godt samarbeid med foresatte:
 • Foreldre har tillit og tar opp spørsmål direkte med oss.
 • God kommunikasjon og dialog med lærerne
 • Vi snakker til hverandre og ikke om hverandre.
 • Ikke snakke negativt i barnas påhør – vi skal bygge felleskap og løse utfordringer sammen
 • Vi har aksept for forskjeller og søker å forstå hverandre gjennom konstruktiv dialog
 • Inkluderende bursdagsfeiringer
Vi forventer følgende av eleven:
 • Eleven skal delta aktivt og etter evne i oppbyggende arbeid for fellesskapet
 • Eleven skal møte opp til rett tid og levere arbeid etter avtale med lærer
 • Eleven skal ta ansvar for det fysiske miljøet
 • Eleven skal vise hensyn, høflighet og respekt for miljøet og menneskene i miljøet
 • Eleven skal øve seg i å ta initiativ, vise selvdisiplin og utvikle selvbeherskelse
Icon en voksen mann og en voksen dame. Foto.
Vi forventer av foresatte:
 • At man setter seg inn i grunnleggende Montesorripedagogikk for å bli gode medspillere for skolen og elevene
 • Foresatte leser e-poster med info og ukebrev for å holde seg oppdatert
 • Foresatte gir beskjed om barna er syke eller annet type fravær
 • Foresatte unngår å legge ferier til skoletiden
 • Foresatte har obligatorisk oppmøte ved foreldremøte
 • Foresatte tar opp utforinger med en gang med skolen eller FAU kontakt
 • Foresatte har bevissthet på skoleplikten
 • Sjekk alltid ut den andre siden av saken dersom eleven kommer hjem med en historie
 • En bevissthet på at foreldre har stor innvirkning på hvordan vi snakker om andre barn og skolen. Foresatte ønsker å være bevisste på at de er rollemodeller. Spesielt angående vennskap, språk og digital bruk.