Chat with us, powered by LiveChat
Kjetil Eide, styreleder

VÅR VISJON

Vår visjon om å drive gode fremtidsrettede skoler med eleven i sentrum. Vi har engasjerte lærer som er tilstede for deg som elev og hjelper deg med å nå dine mål. På våre skoler skal du føle deg trygg, ivaretatt og sett, samtidig som du lærer deg det du trenger for å mestre livet i høyere utdanning og i arbeidslivet. For å lykkes er det viktig for oss at det stilles tydelige krav til alle som er hos oss: både ledere, lærere og – ikke minst – du som elev. Det betyr at Heltberg-skolene har lærere som er målrettet, engasjerte og rause i møte med elevene sine. For at vi skal kunne stille krav til våre lærere gjennomfører vi hvert semester en undervisningsevaluering, der du gir tilbakemelding til faglærerne. Å lytte til deg som elev er viktig for at vi skal kunne lykkes med å være den beste skolen i Norge. Alle våre elever skal oppleve å bli sett og anerkjent hver dag, og vi strekker oss langt for å gi akkurat deg en så god utdannelse som mulig. Vi håper å se deg som elev på en av våre skoler!
Kjetil Eide, styreleder

VÅRT LEDERTEAM

Her er rektorene på Heltberg-skolene samlet under en pause på Ullevaal Stadion hvor Heltberg Oslo holder til. Det er en engasjert og dedikert gjengsom har ansvaret for at elevene på alle Heltberg-skolene skal få en så god utdanning som mulig - med læringsglede og trivsel!

HØY SCORE

I Kunnskapsdepartementets undersøkelse som omfatter 359 videregående skoler havner Heltberg Privat Gymnas Oslo blant de 15% beste skolene i Norge. Undersøkelsen har målt hvor flinke skolene er til å forbedre elevene i de tre årene de går på skolen.

Dette er bare et eksempel på de gode resultatene våre skoler kan vise til. Kontakt den skolen du er interessert i for mer info!

OM OSS

Heltberg er en privat videregående skole med statsstøtte. Vi har skoler i Oslo, Drammen, Molde og Ålesund. I tillegg tilbyr Heltberg International School elever fra Vg2 i hele Norge et utvekslingsår i York og Norwich i England. Våre pedagogiske grunntanker og idéer bygger på begrepene frihet, individualisering, selvstendighet og samarbeid. Det er eleven selv som best kjenner sine behov og interesser. Frihet betyr frihet til målrettet arbeid. Skolen legger vekt på at elevene følger opp de avtaler som gjøres med skolen; frammøte, innleveringer, prosjektarbeid m.m. Elevene skal lære seg å sette individuelle mål i fagene, men også å ta hensyn til og samarbeide med andre.

Å VÆRE LÆRER

Hver dag er unik. Hver ungdom er unik. Det blir aldri kjedelig og vi blir aldri utlært! Som lærer møter vi hele samfunnet. På pulten foran oss sitter kanskje en kommende fotballstjerne, statsminister eller en NAV-klient. Alle kan de noe. Alle drømmer de om noe. Alle vil de bli sett. Det er dette som er vår viktigste jobb. Å se elevene. Møte dem der de er. Og veilede og motivere dem som de hele menneskene de er. Som de hele menneskene vi lærere er.