Chat with us, powered by LiveChat

Hva tilbyr vi som vil gi deg en god grunnskole?

Lærerne!

Du får lærere som jobber på denne skolen fordi de ønsker å ha tett kontakt med elever og følge opp den enkelte på en skikkelig god måte. Hos oss er første bud at lærerne virkelig liker elevene sine! Våre lærere vil være en positiv støtte for deg som elev. Hos oss vil du ikke oppleve å bli tvunget inn i noen mal. Vi møter deg som den du er - vi tror på deg!

Faget ARBEID i ungdomsskolen

5 timer i uken har elevene faget som heter heter ARBEID. Dette er et tilbud vi gir i tråd med Montessori-filosofien hvor den meningsfulle koblingen mellom teori og praksis er så sentral i utviklingen fra barn til voksen. For å sikre full utfoldelse får ikke elevene karakter i dette faget. I stedet for valgfag som er vanlig på andre skoler innebærer faget ARBEID at elevene jobber rent praktisk med oppgaver de selv er med på å bestemme hva skal være. På sikt er vårt mål at elevene får jobbet med mikroøkonomiske prosjekter som de også kan oppleve å tjene penger på.

Skolehverdagen

Som elev hos oss får du påvirke! Vi har felles møter hver morgen og ettermiddag. På morgenmøtet snakker vi om plan for dagen og tar opp saker som elevene er opptatt av. For å bli gode samfunnsborgere mener vi det er viktig at elevene får trene på å fremme egne saker, ønsker og behov - og i fellesskap finne løsninger. Timeplanen består av lange økter hvor du får jobbet ordentlig med et fag eller tema. Fordypning og konsentrasjon er hellig hos oss. Øktene starter gjerne med at læreren holder en innledning eller tar initiativ til en diskusjon og refleksjon før elevene får jobbe med oppgaver. Formen på arbeidet velger du ofte selv, om du vil lage en presentasjon, skrive en artikkel, om du vil jobbe alene eller sammen med andre.

Prøvedag

Vi er alltid åpne for at du skal få komme og prøve hvordan skoledagen er hos oss. Ta kontakt så ordner vi det slik at du kan være med en dag det passer for deg! Og hvis du lurer på hva skolen koster – det er 2050 kroner pr måned + 300 kroner pr måned i lunsjpenger.

Miljøet

Vi skal ikke være mer enn 40 elever på ungdomstrinnet, 20-25 elever i 1.-4. klasse og 20-25 elever i 5.-7. klasse. Hos oss vil alle kjenne hverandre, være trygge på hverandre. På vår skole kommer du virkelig tett på lærerne dine! Lunsjen er en viktig del av skoledagen, da samles vi til et hyggelig måltid. Lærere og elever sitter sammen på dannet vis, vi har fokus på harmoni og trivsel også når vi skal spise. En gruppe elever har til enhver tid ansvar for budsjett, planlegging, handle inn, servere og rydde opp etter lunsjen. Måltidet skal skape godt fellesskap, på vår skole sitter ingen alene!

DU betyr noe!

Vi kan love deg en skole hvor du hver dag vil oppleve at du blir sett og hørt som den du er. Du blir ikke behandlet som et barn som skal følge strenge regler, vi er opptatt av å møte deg som et menneske som skal bli voksen og ansvarlig. På vår skole legger vi til rette for at den enkelte skal kunne utvikle seg som individ og i et fellesskap. Du vil oppleve en skole som du ønsker å ta vare på, både det fysiske miljøet og det sosiale fellesskapet.

“Akademiet Drammen og Heltberg Drammen har de tre siste år vært Norges beste skoler på Utdanningsdirektoratet sin årlige elevundersøkelse. Med utgangspunkt i to av Norges beste skoler starter vi nå Heltberg barne- og ungdomsskole. Som elev på grunnskolen vil du bli prioritert på de meget populære videregående skolene Akademiet og Heltberg i Drammen. Velkommen til oss!”

styreleder Kjetil Eide

“Hos oss får elevene selv skape sammenheng og mening mellom teori og praksis.”

rektor Solveig Pettersen

Følg oss