Velkommen til informasjonsmøte 31. mai kl 18:00

Heltberg barne- og ungdomsskole startet høsten 2016 og har blitt den beste skolen i distriktet. (se artikkel i Dagsavisen 12-2016).

Vi har for tiden stor tilsøkning til skolen, men fremdeles noen ledige plasser i 1. til 7. klasse for skoleåret 2017/2018.

Går du på Heltberg i 10. klasse får du tilleggspoeng for å begynne på de meget populære videregående skolene Akademiet Drammen og Heltberg Drammen.

Heltberg er "skolen for deg som vil litt mer", en skole der hver enkelt elev blir sett for den de er, får et faglig tilbud som gir dem mulighet til å utvikle seg i tråd med sitt potensiale samt fremmer deres evne til livslang læring.

Både foreldre og elever er hjertelig velkommen!

31. mai kl 18:00
Tordenskjolds gate 63
3047 Drammen

Fortsatt noen ledige plasser på 1. til 7. trinn