Chat with us, powered by LiveChat

Skole-hjem
For å skape en optimal utdanning for elevene på Heltberg barne- og ungdomsskole er vi avhengige av et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Vår visjon er å drive en god og fremtidsrettet skole, med eleven i sentrum. Skolen har som mål å bli Norges beste skole for ”deg som vil litt mer.” For å klare dette trenger vi foresatte som er engasjerte og ønsker å bidra for at vi og barna deres skal lykkes. For å bli så flinke som mulig, setter lærerne stor pris på tilbakemeldinger om hva som fungerer, slik at vi kan bruke dette for å bli enda bedre. For å skape en veldig god skole er vi avhengige av at positivitet, velvilje og innsats gjennomsyrer lærere, elever og foresatte. Et godt samarbeid opprettholdes fortrinnsvis gjennom foreldremøter, utviklingssamtaler og Showbie, som er vår digitale læringsplattform. Gruppe 3 sender også ut jevnlige nyhetsbrev.

Vakttelefonen
I hver gruppe vil det være en mobiltelefon. Mobilnummeret brukes til å sende SMS for å gi beskjeder til kontaktlærere og faglærere. Det vil ikke være noen som til enhver tid kan besvare innkomne telefoner på dette telefonummeret, men lærere svarer jevnlig på SMS. Beskjed om sykdom, annet fravær, tidligere henting osv. ønsker vi at meldes på SMS til gruppetelefonen.

Gruppe 1 (1.-4. klasse): 922 88 611
Gruppe 2 (5.-7. klasse): 405 55 017
Gruppe 3 (8.-10. klasse): 922 99 611
Administrasjonen: 31011955.

Skoleskyss
Rett til fri skoleskyss gjelder ved:

  • Mer enn 4 km skolevei
  • Mer enn 2 km skolevei for 1. klassingene

I tillegg kan elever med farlig skolevei søke om skoleskyss selv om avstanden er kortere enn kravene over. Ta kontakt med skolen dersom dere har behov for veiledning.