Chat with us, powered by LiveChat

Velkommen til skolestart.

Første skoledag er 19. august 2019.
Søknadsfrist er 1. desember for skoleåret 2019-2020. Etter denne dato, praktiserer skolen løpende inntak. Skolen kan ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser.
Ved oversøking, gjøres inntak etter skolens inntaksreglement.

Det er også mulig å søke skoleplass fremover i tid. Har du et barn som skal begynne på skolen skoleåret 2020/2021 er det også mulig å søke skoleplass allerede nå.

De som ikke har fått plass får tilbud om å stå på venteliste.

Fyll ut søknadsskjema her.