Velkommen til skolestart.

Første skoledag er 20. august 2018.
Søknadsfrist er 1. mars for skoleåret 2018-2019. Etter denne dato, praktiserer skolen løpende inntak. Skolen kan ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser. 
Ved oversøking, gjøres inntak etter skolens inntaksreglement.

Det er også mulig å søke skoleplass fremover i tid. Har du et barn som skal begynne på skolen skoleåret 2019/2020 eller 2020/2021 er det også mulig å søke skoleplass innen 1. mars. 

 De som ikke har fått plass får tilbud om å stå på venteliste. 

Fyll ut søknadsskjema her.