Du er her: Heltberg  /  Barne- og Ungdomsskoler  /  Heltberg barne- og ungdomsskole Drammen
Illustrasjonsbilde for Heltberg barne- og ungdomsskole Drammen

Heltberg Grunnskole Drammen

Heltberg barne - og ungdomsskole er en realfagsskole med høye forventninger til deg som elev. Vi legger til rette for at du skal forstå hva du skal lære og hvordan du skal lære. Du skal sette dine egne mål og arbeide målbevisst med egen læring.

At Heltberg er en realfagskole betyr at du har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå når du er klar for det. Hos oss foregår undervisningen i aldersblandete grupper slik at det er helt naturlig å jobbe sammen elever som er både eldre og yngre enn deg. Du lærer å samarbeide om oppgaver i grupper og arbeide fokusert på egen hånd. Timeplanen i alle gruppene består av lange økter hvor du får du mulighet til å jobbe konsentrert med fag på ditt nivå over tid. Vi mener at aktivitet fremmer læring er derfor mye ute og vi bruker naturen som læringsarena. Våre elever lærer for eksempel å overnatte under åpen himmel og lage mat ute hele året.

Fra høsten 2020 holder vi til på Landfalløya, hvor også Heltberg Private Gymnas og Akademiet Videregående Skole er lokalisert. Det vil bli et nært samarbeid med disse skolene der elever fra ungdomstrinnet vil få mulighet til å "forsere" og følge fag på videregående skole.

Kontakt oss

Landfalløya 24, 3023 Drammen
Landfalløya 26, 3023 Drammen

Se hvordan vi har det

Bilde for Åpning av skolen

Åpning av skolen

Heltberg barne- og ungdomsskole åpner skolebygget for alle trinn fra uke 20.

Undervisningen vil gjennomføres på skolen i kombinasjon med digitale undervisningsformer. Alle elever mottar nærmere informasjon direkte fra skolen.
Mer Informasjon

Realfagsskole

Heltberg barne - og ungdomsskole er en realfagsskole med høye forventninger til deg som elev. Montessoripedagogikk åpner for problemløsning, dybdelæring, konsentrasjon, kreativitet og nytenking. Det samme gjelder for arbeid med realfag og teknologi.
Finn ut mer om realfagsskolen
Bilde for Realfagsskole
Bilde for
Vår visjon: Vi skal utvikle robuste, kreative og læringsvillige elever.
Dette skal vi klare gjennom våre verdier: SMART

SELVSTENDIGHET: gjennom frihet til å velge og reflektere opplever de å bli selvregulert og selvstendig.
MESTRING: de liker det de gjør; ikke bare gjør det de liker
ANSVARLIGHET: gjennom frihet og tillit lærer elevene ansvar
RESPEKT: elevene lærer å samarbeide, og ta vare på miljøet og seg selv
TRYGGHET: kunne håndtere utfordrende situasjoner; øvelse gjennom samarbeid med elever og voksne
Les mer om vår visjon
Elever på ungdomsskolen ved forteller om sin skolehverdag! Hos oss på Heltberg er skolehverdagen er organisert i seminarer og arbeidstid, det er stort fokus på faglig konsentrasjon og at elevene når sine faglige mål.

Vi er stolte av at våre ungdomsskoleelever har så mye positivt å fortelle om skolen sin.
Les mer om skolehverdagen
Vi spurte elever fra 1.-4. klasse hva man egentlig gjør på skolen?

Vi spurte også om hva en lærer og rektor egentlig gjør og hva som er det morsomste å gjøre på skolen.

Elevene hadde veldig mange gode svar på spørsmålene, se filmen og finn ut hva elevene svarte.

Les mer om skolen vår