Administrasjon

Bilde av Hilde Dramdal
Hilde Dramdal
Daglig leder
Bilde av Yngvild Audestad Lien
Yngvild Audestad Lien
Administrasjon/Rådgiver
Bilde av Hanne Sannum  Myrvang
Hanne Sannum Myrvang
Administrasjon
Bilde av Nina Ivarsson
Nina Ivarsson
Administrasjon/Inntak

Lærere

Bilde av Gine Haugland
Gine Haugland
Lærer for gruppe 3
Bilde av Vanessa Pham
Vanessa Pham
Lærer for gruppe 2
Bilde av Elin Yvonne Wadel
Elin Yvonne Wadel
Lærer for gruppe 2
Bilde av Erik Ranheim
Erik Ranheim
Lærer for gruppe 3
Halvor Berge
Lærer for gruppe 1
Dawn Kao Schlatter
Lærer for gruppe 2
Bilde av Ine Rosland
Ine Rosland
Lærer hos gruppe 1
Bilde av Jolanta  Nylund
Jolanta Nylund
Lærer hos gruppe 3
Bilde av Karoline  Ørpen
Karoline Ørpen
SFO/lærer hos gruppe 1
Marthe Berg Andresen
Lærer hos gruppe 3
Bilde av Robin  Strand
Robin Strand
Lærer hos gruppe 3
Bilde av Solbjørg Dahl
Solbjørg Dahl
Lærer hos gruppe 3
Thomas Løkken
Lærer hos gruppe 2
Bilde av Cristina Sparre Sole
Cristina Sparre Sole
Lærer hos gruppe 3