Du er her: Heltberg  /  Barne- og Ungdomsskoler  /  Heltberg barne- og ungdomsskole Drammen  /  Skolens visjon, verdier og forventninger HBU

Skolens visjon, verdier og forventninger HBU

Skolens visjon, verdier og forventninger

Heltberg – skolen for deg som vil litt mer

 

Vår visjon: Vi skal utvikle robuste, kreative og læringsvillige elever.

Dette skal vi klare gjennom våre verdier:  SMART

SELVSTENDIGHET:  gjennom frihet til å velge og reflektere opplever de å bli selvregulert og selvstendig.

MESTRING: de liker det de gjør; ikke bare gjør det de liker

ANSVARLIGHET: gjennom frihet og tillit lærer elevene ansvar

RESPEKT: elevene lærer å samarbeide, og å ta vare på miljøet og seg selv

TRYGGHET: kunne håndtere utfordrende situasjoner; øvelse gjennom samarbeid med elever og voksne

Elevene vil oppleve en stor grad av medvirkning i sin egen lærings- og utviklingsprosess i alle trinn. Samtidig må det alltid være en balanse mellom personlig frihet, plikter og ansvar for fellesskapet. Frihet er ikke en rettighet uten forpliktelse. Alle ansatte på Heltberg jobber for å hjelpe elevene med å utvikle seg individuelt og til hensynsfulle, ansvarlige medlemmer av et fellesskap.

Som elev hos oss bør du har stor faglig motivasjon og høye faglige mål. Vi arbeider sammen med deg for at du skal nå dine målsetninger og legger til rette for at du skal forstå hva du skal lære og hvordan du skal lære. Du skal setter dine mål og arbeide målbevisst med egen læring.

Icon av Mac. Icon.
Hvordan jobber vi:
 • Eleven skal få muligheten til å utforske sine interesser
 • Sosial læring er integrert i alt vi gjør, og eleven skal få mulighet til å jobbe i varierte grupper
 • Eleven skal kunne jobbe i lange arbeidsøkter uten store avbrudd
 • Eleven skal ha adgang til konkret læremateriell som vil hjelpe dem i sin utvikling
 • Lærerne er aktivt engasjert i å hjelpe hvert individ til å utforske sitt potensiale
Icon tar hverandre i hånda. Icon.
Skolens ønsker for å lykkes med et godt samarbeid med foresatte:
 • Foreldre har tillit og tar opp spørsmål direkte med oss.
 • God kommunikasjon og dialog med lærerne
 • Vi snakker til hverandre og ikke om hverandre.
 • Ikke snakke negativt i barnas påhør – vi skal bygge felleskap og løse utfordringer sammen
 • Vi har aksept for forskjeller og søker å forstå hverandre gjennom konstruktiv dialog
 • Inkluderende bursdagsfeiringer
Vi forventer følgende av eleven:
 • Eleven skal delta aktivt og etter evne i oppbyggende arbeid for fellesskapet
 • Eleven skal møte opp til rett tid og levere arbeid etter avtale med lærer
 • Eleven skal ta ansvar for det fysiske miljøet
 • Eleven skal vise hensyn, høflighet og respekt for miljøet og menneskene i miljøet
 • Eleven skal øve seg i å ta initiativ, vise selvdisiplin og utvikle selvbeherskelse
Icon en voksen mann og en voksen dame. Foto.
Vi forventer av foresatte:
 • At man setter seg inn i grunnleggende Montesorripedagogikk for å bli gode medspillere for skolen og elevene
 • Foresatte leser e-poster med info og ukebrev for å holde seg oppdatert
 • Foresatte gir beskjed om barna er syke eller annet type fravær
 • Foresatte unngår å legge ferier til skoletiden
 • Foresatte har obligatorisk oppmøte ved foreldremøte
 • Foresatte tar opp utforinger med en gang med skolen eller FAU kontakt
 • Foresatte har bevissthet på skoleplikten
 • Sjekk alltid ut den andre siden av saken dersom eleven kommer hjem med en historie
 • En bevissthet på at foreldre har stor innvirkning på hvordan vi snakker om andre barn og skolen. Foresatte ønsker å være bevisste på at de er rollemodeller. Spesielt angående vennskap, språk og digital bruk.