Du er her: Heltberg  /  Barne- og Ungdomsskoler  /  Heltberg Ungdomsskole Ullevaal  /  Om skolen

Heltberg Ungdomsskole Ullevaal åpnet høsten 2017. Skolen har på kort tid lykkes med å skape et læringsmiljø som er motiverende, som skaper engasjement og fremmer faglig vekst hos den enkelte.  Ved Heltberg Ungdomsskole Ullevaal får du en annerledes skolehverdag i trivelige og lyse omgivelser på Ullevaal Stadion. Vi har aldersblandet undervisning, høyt faglig nivå og gode muligheter for forsering. Vi ser deg som elev og gir deg muligheten til å utvikle dine ferdigheter og oppnå dine mål. Vi jobber sammen som et team mot felles mål.

Slik søker du skoleplass

Søknadsfrist er 1. desember for skoleåret 2020-2021. Etter denne dato, praktiserer skolen løpende inntak. Skolen kan ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser.
Ved oversøking, gjøres inntak etter skolens inntaksreglement.

Det er også mulig å søke skoleplass fremover i tid. Har du et barn som skal begynne på skolen skoleåret 2021/2022 eller 2022/2023 er det også mulig å søke skoleplass allerede nå.

Vi gir våre elever

  • En annerledes skolehverdag
  • Høyt faglig fokus og tett oppfølging
  • Mulighet til å ta fag på videregående nivå
  • Et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Skolearbeid gjøres hovedsakelig i skoletiden

Skolehverdagen

Som elev hos oss får du påvirke!

Vi har felles møter hver morgen. På morgenmøtet snakker vi om plan for dagen og tar opp saker som elevene er opptatt av. For å bli gode samfunnsborgere mener vi det er viktig at elevene får trene på å fremme egne saker, ønsker og behov – og i fellesskap finne løsninger.

Timeplanen består av lange økter hvor du får jobbet ordentlig med et fag eller tema. Fordypning og konsentrasjon er hellig hos oss. Øktene starter gjerne med at læreren holder en innledning eller tar initiativ til en diskusjon og refleksjon før elevene får jobbe med oppgaver. Formen på arbeidet velger du ofte selv, om du vil lage en presentasjon, skrive en artikkel, om du vil jobbe alene eller sammen med andre.

To elever i ulike alder jobber sammen på iPad. Foto.

Montessoripedagogikk

Vi baserer vårt arbeid på Montessoripedagogikk som innebærer at vi har et positivt elevsyn. Elevene ved skolen arbeider i aldersblandede grupper.

Dette gir rom for faglig fordypning, selvstendighet og god sosial utvikling.

Lærerne

Du får lærere som jobber på denne skolen fordi de ønsker å ha tett kontakt med elever og følge opp den enkelte på en skikkelig god måte. Hos oss er første bud at lærerne virkelig liker elevene sine! Våre lærere vil være en positiv støtte for deg som elev. Hos oss vil du ikke oppleve å bli tvunget inn i noen mal.

Vi møter deg som den du er – vi tror på deg!

Miljøet

Hos oss vil alle kjenne hverandre og være trygge på hverandre. På vår skole kommer du virkelig tett på lærerne dine!

Lunsjen er en viktig del av skoledagen, da samles vi til et hyggelig måltid. Lærere og elever sitter sammen på dannet vis, vi har fokus på harmoni og trivsel også når vi skal spise. En gruppe elever har til enhver tid ansvar for budsjett, planlegging, handle inn, servere og rydde opp etter lunsjen. Måltidet skal skape godt fellesskap, på vår skole sitter ingen alene.

Jente som ser på en iPad

Det betyr noe!

Vi kan love deg en skole hvor du hver dag vil oppleve at du blir sett og hørt som den du er. Du blir ikke behandlet som et barn som skal følge strenge regler, vi er opptatt av å møte deg som et menneske som skal bli voksen og ansvarlig. På vår skole legger vi til rette for at den enkelte skal kunne utvikle seg som individ og i et fellesskap.

Du vil oppleve en skole som du ønsker å ta vare på, både det fysiske miljøet og det sosiale fellesskapet.

Vil du vite mer om skolen Heltberg Ungdomsskole Ullevaal, treffe oss og ta en titt? 

Ta kontakt, så avtaler vi et møte!

Sognsveien 75B, 0855 Oslo
Sognsveien 75B, 0855 Oslo