Du er her: Heltberg  /  Aktuelt  /  Inntaksmøte

Inntaksmøte

Velkommen til inntaksmøte

på Heltberg barne- og ungdomsskole

Vi inviterer 8. 9 og 10.klasse elever og foresatte til inntaksmøte tirsdag 11. februar kl. 17.00-19.00.

Har du ennå ikke søkt skoleplass hos oss, men vurderer du å søke er du hjertelig velkommen!

Inntak skoleåret 2020/2021

Heltbergs inntakskontor jobber med inntaket for neste skoleår og ønsker i denne forbindelse å invitere ungdomsskoleelevene og dere foresatte til et inntaksmøte ved Heltberg barne og ungdomsskole, slik at dere skal bli kjent med Montessoriprinsippene og hvordan vi jobber i det daglige. Videre tildeling av skoleplassene gjøres etter denne informasjonsmøte i h.h.t. skolens inntaksreglement.

Icon av pin. Icon.

Tordenskioldsgate 63
3044 Drammen

Icon av kalender. Icon.

Tirsdag 11. februar

Icon av klokke. Icon.

kl. 17.00 - 19.00

Agenda for møte

1. Presentasjon av skolen

2. Hva er en realfagsskole og Montessori

3. Få en smakebit på hvordan skolehverdagen er hos oss

4. Våre verdier

5. Forventninger til elever og foresatte

6. Videre inntaksprosess

Skolen for deg som vil litt mer!

Vi jobber for en skole med fokus på faglig fordypning - For deg som vil litt mer!

Heltberg barne- og ungdomsskole er skolen for deg som vil litt mer! Heltberg er en realfagsskole med en aktiv skolehverdag som innebærer høye forventninger til hver enkelt elev. Hos oss har vi fokus på realfag, aktivitet gjennom idrett og uteskole, og at hver elev skal nå sine mål.

Vår visjon er at "Vi skal utvikle robuste, kreative og læringsvillige elever som arbeider målbevisst med egen læring"

Dette skal vi klare gjennom våre verdier: SMART

Realfagskole

Heltberg barne- og ungdomsskole er en realfagsskole, etter innføring av satsning på realfag skoleåret 2019/2020. Det tilbys forsering av fag på videregående nivå og skolen samarbeider tett med Heltberg og Akademiet sine videregående skoler i Drammen.

For at elevene skal bli best mulig forberedt til videregående skole fokuserer vi på realfag som matematikk, programmering og teknologi. Vi integrerer realfag i alle skolens fag, med støtte hos lærerne som er spesialister i språk, kultur og praktisk-estetiske fag.

Ved spørsmål kan Heltbergs inntakskontor kontaktes

Tordenskioldsgate 63, 3044 Drammen
Tordenskioldsgate 63, 3044 Drammen