Du er her: Heltberg  /  Aktuelt  /  Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen

Heltberg Private Gymnas Bislett

Best på elevundersøkelsen i Oslo

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Elevundersøkelsen blir gjennomført i høstsemesteret svarene brukes av skolen for å gjøre skolen bedre. Elevundersøkelsen kartlegger blant annet elevenes opplevelse av hvordan de trives på skolen, deres motivasjon for å lære, hvordan de opplever lærernes støtte og faglige veiledning. Undersøkelsen ble sist gjennomført i høstsemesteret 2019.

For høsten 2019 er Heltberg Private Gymnas Bislett den skolen i Oslo med høyest score på elevundersøkelsenDet vil si at Heltberg Bislett er skolen med høyest trivsel av samtlige skoler i utdannings-direktoratets elevundersøkelse i Oslo.

Elevundersøkelsen Heltberg Private Gymnas Bislett

Høsten 2019 (5 er høyeste score)

Icon to personer som holder armen rundt hverandre. Icon.

TRIVSEL 4,6

Icon av high five. Icon.

MESTRING 4,0

Icon av to personer med armene i været. Icon.

MOTIVASJON 4,1

Icon av gruppearbeid. Icon.

STØTTE FRA LÆRERENE 4,4

Icon av graduation hat. Icon.

FAGLIG UTFORDRING 4,5

Icon av bok. Icon.

LÆRINGSKULTUR 4,3

Søke skoleplass på Heltberg Bislett?

Vi har rullerende inntak

Vil du finne ut mer om hvordan det er å være elev på Heltberg Bislett?

Velkommen til oss! Hvis du vil se hvordan vi har det på Heltberg Bislett er du velkommen på hospitering hos oss. For tiden gjennomfører vi ikke hospitering av hensyn til smittevern og hospitering vil da kunne gjennomføres på et senere tidspunkt. På hospitering får du omvisning på skolen, møte elever og lærere, svar på spørsmål om skolen og våre utdanningsprogram.

For å melde deg på hospitering fyller du ut skjema for hospitering, så vil vi ta kontakt med deg for å avtale dag og tidspunkt.

Du kan også kontakte oss på telefon, mail eller chat om du har spørsmål om skolen. Våre rådgivere vil hjelpe deg med informasjon om det du lurer på.

To elever sitter utenfor skolen og snakker sammen. Foto.
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
    Velg ønsket dato for hospitering på Heltberg Private Gymnas Bislett. Vi vil kontakte deg for nærmere avtale om dag og tidspunkt.