Du er her: Heltberg  /  Aktuelt  /  Heltberggården
24. mai 2019

Heltberggården

Egen gård i Skoger

Heltberg barne- og ungdomsskole har sitt helt eget småbruk på Andorsrud i Skoger.

Vi ønsker at hoveddelen av arbeidsfaget på ungdomsskolen skal være på småbruket vårt. Her vil elevene ta del i prosjekter som oppussing, solcelletak, drivhus, høner og kanskje andre dyr. På sikt håper vi å starte en egen gårdsbutikk der vi selger egg, urter og andre ting. Målet er å inkludere de aller fleste fag i utviklingen av småbruket.

Heltbergelever på gården ved hestehagen. Foto.

Praktisk læring

Et av montessoripedagogikkens viktigste mål er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

Maria Montessori mente at den beste måten for ungdom å lære om «seg selv i verden» er å gå tilbake til måten de tidlige sivilisasjonene hadde det, og lære å jobbe i jorda, dyrke egen mat, ta vare på dyr, lære om vedlikehold, og utvikle mikroøkonomier ved å ha små bedrifter.

På Heltberggården vil vi jobbe med dette og elevene vil selv få være med å forme hvordan vi skal lære av å arbeide med gården.

 

Hester på Heltberg skolegård. Foto.