Chat with us, powered by LiveChat

En skole som ser deg.

Våre skoler gir elevene rom for vekst!

“To stimulate life, leaving it free, however, to unfold itself–that is the first duty of the educator.”

Maria Montessori

Hva vi tror på

Heltberg ønsker å være en skole hvor læring står i sentrum, og hvor elevene får stille spørsmål, utforske nye områder, gjenoppleve nysgjerrigheten og spenningen læring kan gi. Undervisningen er preget av en fornuftsbasert og kritisk tenkende holdning til kunnskapen som formidles. Elevene gis anledning til å forstå kunnskapen, for deretter å reflektere over og problematisere begrunnelsene for den. Heltberg legger til rette for at elevene får en forståelse for etisk bevissthet, samspillet mellom mennesket og natur, en bærekraftig utvikling og fredsarbeid.

På våre skoler er respekt for enkeltmennesket viktig, samtidig som den frie tanke og det frie ord bidrar til at elevene får utfordret seg selv og andre. På Heltberg ser vi eleven og det er alltid mulig å slå av en prat med læreren. Lærerne har en uformell tone med elevene, samtidig som han er en tydelig leder i klasserommet.

Både lærere og elever har tilgang til det beste utstyret i undervisningen og alt er til enhver tid i orden slik at verdifull undervisningstid ikke går tapt. Det samme gjelder våre lokaliteter der trivsel, inneklima og funksjonalitet er høyt prioritert. Alt skal være rent og ryddig og alt skal til enhver tid fungere.

Hvem vi er

Heltberg-skolene er inspirert av montessoripedagogikk som vektlegger et positivt elevsyn og utvikling av selvstendighet. Vi er i vekst og har videregående skoler i Oslo og Drammen, Toppidrettsgymnas i Ålesund og Molde.

Vi planlegger åpning av flere skoler flere steder i Norge, også barne- og ungdomsskoler.

Med Heltberg International School tilbyr vi høykvalitets utveksling til York og Norwich i England.