Du er her: Heltberg  /  Om oss

Om oss

Heltberg i dag

Heltbergskolene er i vekst og du finner Heltberg Private Gymnas i Oslo og Drammen. I Oslo har Heltberg to videregående skoler, Heltberg Private Gymnas Ullevaal og Heltberg Private Gymnas Bislett.  På Ullevaal ligger også Heltberg Ungdomsskole Ullevaal, mens Heltberg barne- og Ungdomsskole ligger i Drammen. For elever som ønsker å kombinere idrett og videregående skole, har Heltberg Toppidrettsgymnas i Ålesund og Molde.

Heltberg tilbyr også utveksling for elever i VG2, til en rekke ulike destinasjoner gjennom Heltberg Utveksling.

Heltberg er en del av Akademiet, som er Norges største private videregående skole med over 8.500 elever fordelt på 12 videregående skoler, 9 privatistskoler, nettstudier, ungdomsskole og barne- og ungdomsskole.

Heltberg studentfabrikk

Som elev på en Heltbergskole kan man sies å være i godt selskap!

Heltbergskolenenes navn har lang historie. Heltbergnavnet ble først benyttet i skolesammenheng på Heltberg studentfabrikk, som ble opprettet av Henrik Anton Schjøtt Heltberg og Wessel Joachim Andreas Reehorst i 1846. Skolen holdt til i Christiana og forberedte studenter uten artium til opptakseksamen ved universitetet. Blant skolens elever finner en flere svært kjente personer som Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie og A.O. Vinje!

Bjørnstjerne Bjørnson skildrer Heltberg som en fremragende pedagog i diktet Gamle Heltberg. Her fremheves Heltbergs evne å gjennom undervisningen bidra til elevenes utvikling av sterke og selvstendige personligheter som skulle komme til å gjøre seg gjeldene i samfunnet.

«Hans billeder blev nedslag i vor skabende lyst,

hans vid blev styrke-prøve; den gav evne til dyst,

hans vælde var os vægten, hvorpå småt fra stort blev skilt,

hans patos bud fra kampen, som luede stilt»

Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker b. VIII, s. 336-39

 

På dagens Heltbergskoler arbeider vi hele tiden for å gjennomføre samme inspirerende pedagogikk!

 

Montessori-inspirert

Heltbergskolene Heltberg Private Gymnas Ullevaal, Heltberg Private Gymnas Bislett, Heltberg Private Gymnas Drammen, Heltberg Ungdomsskole Ullevaal og Heltberg barne- og ungdomsskole Drammen er inspirert av Montessori-pedagogikk.

Dette vil si at du hos oss får en litt annerledes hverdag.

Gode resultater på Heltberg

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, en undersøkelse av skolebidraget til alle Norske skoler.

Undersøkelsen viser at en gjennomsnittselev har 60% sannsynlighet til å fullføre og bestå videregående skole på 3 år.Skolen leverer svært gode resultater i forhold til undersøkelsen, med hele 94% sannsynlighet for at en gjennomsnittselev vil fullførevideregående skole på 3 år. Heltberg ligger helt på topp, også på elevundersøkelsen. Vi i Heltberg er svært fornøyde med resultatene og arbeider kontinuerlig for å kunne tilby en enda bedre skole!