Du er her: Heltberg  /  Aktuelt  /  Realfagsskole
24. mai 2019

Realfagsskole

Fra skoleåret 2019/2020 blir Heltberg barne- og ungdomsskole en realfagsskole. Vi vil ha økt fokus på realfag og realfagene vil bli integrert i alle skolens fag med mål om å forberede elevene best mulig til videregående skole. Det vil være egne elevgrupper med interesse for fordypning og mestring i realfag som matematikk, programmering og teknologi.

Montessori og realfag

Heltberg barne- og ungdomsskole er en Montessoriskole. Montessoripedagogikken er kjent for å introdusere barn og unge for avanserte temaer allerede fra tidlig alder. Målet er å skape læreglede, selvstendighet og nysgjerrighet. Elevene lærer om alt fra jordens opprinnelse til grunnleggende prinsipper i kjemi, fysikk og botanikk. Heltberg tilrettelegger skolehverdagen slik at hver elev kan fordype seg i og forske på forskjellige områder innen realfag.

Kjemi, kolber med veske. Foto.
Elever som peker på skjermen til en Mac. Foto.

Hvorfor velge realfagsskole?

–  Ved å velge realfagsskole får elevene et svært godt utgangspunkt, både med tanke på videregående skole, høyskole, universitet og senere yrkesliv. Realistene trengs i svært mange bransjer, sier Hilde Dramdal, rektor ved Heltberg barne- og ungdomsskole.

Alle elever vil, om ønskelig, ha mulighet til å forsere på alle trinn. Med egne elevgrupper som fordyper seg i realfag de har spesiell interesse for, tilrettelegges det for læring og mestring.

– Uansett hvilken retning en velger innen realfag i videre utdanning, vil elevene sitte igjen med en rekke grunnleggende ferdigheter innen blant annet matematikk, naturvitenskap, teknologi og programmering. Disse ferdighetene kan anvendes innen et bredt spekter av fagområder og ulike yrker. Med mulighet til å forsere på alle trinn, vil elevene hos oss også bli svært godt forberedt til videregående skole, avslutter Dramdal.