Du er her: Heltberg  /  Realfagsskole  /  Oslo Realfagsskole Heltberg  /  Om skolen

For deg som vil litt mer...

Realfagsskolen er for deg som vil jobbe systematisk, fokusert og effektivt. Vi samarbeider i aldersblandede grupper og veileder deg som elev til trinnløs forsering. Hos oss kan du derfor arbeide uten å være bundet til hvilket skoletrinn du er elev ved.

Vi har fokus på...

Matematikk, naturfag, forskning, teknologi og programmering

Hos oss er realfagene er del av alle fag og du blir en del av elevgrupper med interesse for fordypning og mestring i realfagene. Vårt mål er å forberede elever best mulig til utdanninger hvor realfagene er sentrale.

Vårt hovedfokus er å utvikle realfagstalenter. Hos oss får du faglig fordypning, selvstendighet og god sosial utvikling.

Hvorfor velge realfagsskole?

Realfagsskolen gir deg muligheten til å arbeide på et høyt faglig nivå der du møter likesinnede elever med realfaglige aspirasjoner. Gjennom faglig fordypning, selvstendighet og god sosial utvikling vil elevene sitte igjen med en rekke grunnleggende ferdigheter innen blant annet matematikk, naturvitenskap, programmering og teknologi. Disse ferdighetene kan anvendes innen et bredt spekter av fagområder og ulike yrker.

Næringsliv og akademia

Vi har et nært samarbeid med næringslivet, videregående skoler, universiteter og høyskoler. Vi har også gjesteforelesere som bidrar til et relevant og høyt faglig nivå. Skolen er medlem av Abelia, NHO sin organisasjon for kunnskapsbedrifter og deltar aktivt i et nettverk av mange spennende og fremtidsrettede teknologi- og kunnskapsbedrifter.

Vil du vite mer om skolen vår?
Ta kontakt med oss.