Du er her: Heltberg  /  Aktuelt  /  Skolehverdagen på ungdomsskolen
31. oktober 2019

Skolehverdagen på ungdomsskolen

Skolehverdagen på ungdomsskolen

Skolehverdagen har en relativt fast struktur. Her er et eksempel: 

08.00-08.30 Skolefrokost (frivillig)
08.30-08.45 Innsjekk med yoga og informasjon
08.45-09.30 Seminar
09.30-11.30 Arbeidstid
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Seminar
13.15-14.50 Arbeidstid
14.50-15.00 Rydding 

Tidene som er skissert over er ikke absolutte, men vi tilstreber å ha seminarer i kun to fag per dag, og ellers arbeidstid. I tillegg kommer praktisk-estetiske fag (varer til 15.30 en gang i uka) og arbeidsfag/uteskole.

Temauker

Målsetningen vår er at vi skal jobbe med tverrfaglige temauker det meste av året. Maria Montessori var opptatt av holistisk læring, og viktigheten av å forstå hvordan alt henger sammen. Heldigvis for oss er også den nye læreplanen som trer i kraft høsten 2020 opptatt av det samme. Det gjør at vi som skole har et fortrinn for andre skoler når fagfornyelsen skal iverksettes. I skoleåret 2019/20 jobber vi med følgende tverrfaglige temaer: Demokrati, urfolk, bærekraftig utvikling, julemarked, teknologi og sex og samliv. 

Markering av spesielle dager

Skolen er en del av samfunnet, og målet med skolegangen er at elevene skal få innsikt i temaer som det er lurt å vite noe om når man blir voksen.

Det finnes flere spesielle dager i løpet av ett år, på HBU har vi i 2019/20 valgt å fremheve disse: Verdensdagen for psykisk helse, FN-dagen, samenes nasjonaldag, earth day, den internasjonale pi-dagen, frigjøringsdagen og kvinnedagen.

Aktiviteter i skolehverdagen

I løpet av skoleåret arrangerer skolen flere obligatoriske aktiviteter. Disse er overnattingstur på starten av skoleåret, vinteraktivitetsdag (i skoletida), vinterball (på kveldstid) og julemarked (på en lørdag).

Denne typen aktiviteter binder oss sammen, og bidrar til relasjonell læring og gjennomføring av praktiske og økonomiske prosjekter