Du er her: Heltberg  /  Aktuelt  /  Søk skoleplass
29. april 2020

Søk skoleplass

10. klasse til høsten?

Skal du begynne i 10. klasse til høsten? Det er fortsatt mulig å søke skoleplass på Heltberg barne- og ungdomsskole. Høsten 2020 flytter skolen til Landfalløya hvor også Heltberg Private Gymnas og Akademiet Videregående Skole Ypsilon er lokalisert. Det vil bli et nært samarbeid med disse skolene der elever fra ungdomstrinnet vil få mulighet til å "forsere" og følge fag på videregående skole.

For å søke skoleplass hos oss må du sende inn karakterer fra 8. og 9. klasse.

Tilleggspoeng for 10. klassinger

Som elev på Heltberg barne- og ungdomsskole vil du få tilleggspoeng hvis du ønsker å søke skoleplass på Heltberg Private Gymnas Drammen og Akademiets videregående skoler i Drammen.

På vitnemålet fra Heltberg barne- og ungdomsskole vil du få 2,5 tilleggspoeng dvs. 0,25 på snittet.

To ungdomsgutter som går sammen. Foto.

Realfagsskole

Heltberg barne- og ungdomsskole er en realfagsskole. Vi har fokus på realfag og realfagene er integrert i alle skolens fag med mål om å forberede elevene best mulig til videregående skole. Det er egne elevgrupper med interesse for fordypning og mestring i realfag som matematikk, programmering og teknologi.

At Heltberg er en realfagskole betyr også at du har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå når du er klar for det.

Hos oss foregår undervisningen i aldersblandete grupper slik at det er helt naturlig å jobbe sammen elever som er både eldre og yngre enn deg. Du lærer å samarbeide om oppgaver i grupper og arbeide fokusert på egen hånd. Timeplanen i alle gruppene består av lange økter hvor du får du mulighet til å jobbe konsentrert med fag på ditt nivå over tid.

Vi mener at aktivitet fremmer læring er derfor mye ute og vi bruker naturen som læringsarena. Våre elever lærer for eksempel å overnatte under åpen himmel og lage mat ute hele året.

Skolehverdagen

Skolehverdagen på ungdomstrinnet hos oss har en relativt fast struktur. Vi tilstreber å ha seminarer i kun to fag per dag, og ellers arbeidstid. I tillegg kommer praktisk-estetiske fag (varer til 15.30 en gang i uka) og arbeidsfag/uteskole.

Vi gjennomfører også temauker med tverfaglige prosjekter, markeringer av spesielle dager og arrangerer en rekke aktiviteter i skolehverdagen gjennom året.