Du er her: Heltberg  /  Realfag

Realfag

På Heltberg Private Gymnas kan du velge Studiespesialisering med programområde Realfag.

Realfag

Realistene trengs i alle bransjer! Realfag omfatter fag som matematikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag og informasjonsteknologi. Mange fagområder innen videre utdanning krever at du har realfag fra videregående. Dette gjelder for eksempel om du vil studere medisin, veterinærfag, ingeniør- og arkitekturstudier. Også studier som lærerstudiet og flere studieretninger innen økonomi har krav til matematikkunnskaper. I svært mange bransjer vil en få nytte av gode ferdigheter innen realfag.

Studiespesialisering på Heltberg Private Gymnas

Studiespesialisering består av tre år: VG1, VG2 og VG3.
Velger du Studiespesialisering består det første året VG1, av fellesfag som utgjør 30 timer per uke.
Norsk 4 timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) 5 timer, engelsk 5 timer, naturfag 5 timer, fremmedspråk (nivå 1 eller nivå 2) 4 timer, samfunnsfag 3 timer, geografi 2 timer, kroppsøving 2 timer.

Programfag i VG2 og VG3

I VG2 og VG3 kan du på Heltberg Private Gymnas velge fordypning i programområde for Realfag eller Samfunnsfag, språk og økonomi. Heltberg Private Gymnas Ullevaal tilbyr programområdene Kommunikasjon og samfunnsfagslinjen og International Marketing and Entrepreneurship innenfor Språk, samfunnsfag og økonomi. På Heltberg Private Gymnas Drammen kan du velge Markedsføring, entreprenørskap og ledelse innenfor programområde Språk, samfunnsfag og økonomi.

Fellesfagene blir i VG2 og VG3 redusert til 15 timer per uke og programfagene utgjør de resterende 15 timene per uke. Programfagene er på 5 timer, dette innebærer at det er 3 programfag på VG2 og VG3. Hvis et av programfagene overlapper med et av fellesfagene vil du ha programfaget fremfor fellesfaget, og får dermed flere programfag. Minst 2 av programfagene må være innen det valgte fagområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål.