Du er her: Heltberg  /  Realfag

Realfag

På Heltberg Private Gymnas kan du velge Studiespesialisering med programområde Realfag.

Realfag

Realfag er en samlebetegnelse for en rekke fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, astronomi, geologi og informasjonsteknologi.

Er du glad i å lese og arbeide med krevende fag? Har du interesse, evner og anlegg for matematikk og teknologi? Er du nysgjerrig på naturen? Da bør du velge realfag.

Realister kan løse nesten alle dagens samfunnsproblemer. Vi trenger realister for å løse mer eller mindre samtlige av utfordringene verden står ovenfor. Uansett hva du interesserer deg for eller kan tenke deg å jobbe med: Rent vann til alle, klimautfordringer, bekjempe sult, flyktningekrise, enorme bygninger og konstruksjoner, helsehjelp og alle former for sykdomsbekjempelse, transport, biler, teknologiutvikling, koding og energiforsyning – så har de det til felles at de som skal løse problemene må forstå og kunne bruke realfagene.

Hva er realfag?

Realfag er en særnorsk betegnelse på eksakte vitenskaper, slik som matematikk og naturfag som f.eks. biologi, fysikk og kjemi. Vi vet at det er mangel på folk med kompetanse innenfor realfag. Undersøkelser gjort av statistisk sentralbyrå viser f.eks. at det innen 2030 vil mangle 45 000 sivilingeniører!

Fagkombinasjoner på Realfagslinjen på Heltberg Private Gymnas fører frem til en kompetanse som tilfredsstiller opptakskravene til medisin- og veterinærmedisinstudiet, samt til de fleste teknisk-vitenskapelige utdanningsveiene i Norge. Du vil få undervisning i de sentrale realfagene biologi, kjemi, fysikk og matematikk. I de fleste av fagene er det mulighet for fordypning gjennom variert undervisning blant annet basert på demonstrasjoner og praktiske forsøk.

Med realfag har du mulighet til å studere og jobbe med alt fra mennesker, helse og medisin til energi, miljø, robotikk eller romfart – for å nevne noe. Realfag byr på mange muligheter. Samtidig gir det mulighet for å gjøre det som er til det beste for deg og meg, samfunnet rundt oss og kloden vi bor på.

Realfagspoeng

Dersom du velger realfag får du realfagspoeng eller tilleggspoeng, et tiltak for å øke rekruttering til realfag som gir elevene en større poengsum når de søker høyere utdanning. Samtlige programfag innenfor programområde realfag utløser realfagspoeng. Du vil få ½ poeng per realfag på VG2. På VG3 får eleven ½ realfagspoeng per realfag for samtlige realfag bortsett fra fysikk 2 og matematikk for realfag 2 som utløser 1 poeng for hvert av disse fagene. Du kan få inntil 4 poeng du kan legge til på den utregnede totalpoengsummen.

 

Studiespesialisering på Heltberg Private Gymnas

Studiespesialisering består av tre år: VG1, VG2 og VG3.
 VG1 utgjør fellesfagene 30 timer per uke. Norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, geografi, kroppsøving, matematikk (1P praktisk /1T teoretisk) og fremmedspråk (nivå 1 eller 2).
 VG2 er fellesfagene redusert til 15 timer per uke med norsk, kroppsøving, historie, fremmedspråk (nivå 1 eller 2), matematikk (2P/R1/S1). I tillegg velger man 3 programfag som utgjør de resterende 15 timene per uke. 
 VG3 er fellesfagene 15 timer per uke med norsk, kroppsøving, historie, og religion. I tillegg velger man 3 programfag som utgjør de resterende 15 timene per uke. Minst 2 av programfagene må være innen det valgte programområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål. Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet.

I VG2 og VG3 kan du på Heltberg Private Gymnas Ullevaal, Bislett og Drammen velge fordypning i programområde Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

Heltberg Private Gymnas Ullevaal tilbyr programområdene Businesslinjen og Samfunnsfaglinjen. På Heltberg Private Gymnas Drammen kan du velge Markedsføring, entreprenørskap og ledelse.