Du er her: Heltberg  /  Realfag  /  Realfagslinjen

Realfagslinjen

På Heltberg Private Gymnas Ullevaal kan du velge Studiespesialisering med programområde Realfag. Realfag er en samlebetegnelse for en rekke fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, astronomi, geologi og informasjonsteknologi.

Realfagslinjen

På Realfagslinjen på Heltberg Ullevaal møter du en rekke spennende realfag. Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer. Klimautfordringene som vi mennesker står overfor, må forstås og løses ved tverrfaglig bruk av realfagene.

Diagnostisering og behandling av sykdommer er ikke mulig uten realfag. Fysikere bidrar med utvikling av nye måter å lage bilder av kroppen på, kjemikere bidrar med utvikling av nye medisiner, mens biologer bidrar med forståelse av kroppens funksjoner fra gen-nivå til organisme-nivå. I bunnen av det hele ligger matematikken. Nesten alle vitenskapelige og teknologiske nyvinninger de siste 200 årene har vært avhengig av kalkulus, som vi begynner med for fullt i R1.

Mange høyere utdanningsløp krever at du har realfag fra videregående. Også lærerstudiet krever realfag, og innen økonomi anbefales det også å ha et godt grunnlag i matematikk. Realfag er integrert i nesten alle deler av samfunnet, og nesten uansett hva man skal jobbe med, vil en bakgrunn innen realfag komme godt med. Matematikk er et interessant fag i seg selv, men er også det viktigste verktøyet vi har i alle andre realfag.

På Realfagslinjen på Heltberg Ullevaal vil du møte lærere som brenner for faget sitt. Undervisningen foregår via presentasjoner, eksperimenter, forskningsturer og lengre prosjekter.

I alle realfagene drar vi på minst èn større ekskursjon hvert år. Dette er i tråd med Maria Montessoris prinsipp om viktigheten av å forstå samfunnet vi er en del av. Slik knytter vi teorien enda tettere sammen med det praktiske og det som rører seg i samfunnet.

Realfagslinjen tilbyr følgende programfag:

Fysikk

Kjemi 1 og 2

Biologi 1 og 2

Matte R1 og R2

Hva er realfag?

Realfag er en særnorsk betegnelse på eksakte vitenskaper, slik som matematikk og naturfag som f.eks. biologi, fysikk og kjemi. Vi vet at det er mangel på folk med kompetanse innenfor realfag. Undersøkelser gjort av statistisk sentralbyrå viser f.eks. at det innen 2030 vil mangle 45 000 sivilingeniører!

Fagkombinasjoner på Realfagslinjen på Heltberg Ullevaal fører frem til en kompetanse som tilfredsstiller opptakskravene til medisin- og veterinærmedisinstudiet, samt til de fleste teknisk-vitenskapelige utdanningsløpene i Norge. Du vil få undervisning i de sentrale realfagene biologi, kjemi, fysikk og matematikk. I de fleste av fagene er det mulighet for fordypning gjennom variert undervisning blant annet basert på demonstrasjoner og praktiske forsøk.

Med realfag har du mulighet til å studere og jobbe med alt fra mennesker, helse og medisin til energi, miljø, robotikk eller romfart – for å nevne noe. Realfag byr på mange muligheter. Samtidig gir det mulighet for å gjøre det som er til det beste for deg og meg, samfunnet rundt oss og kloden vi bor på.

Realfagspoeng

Dersom du velger realfag får du realfagspoeng eller tilleggspoeng, et tiltak for å øke rekruttering til realfag som gir elevene en større poengsum når de søker høyere utdanning. Samtlige programfag innenfor programområde realfag utløser realfagspoeng. Du vil få ½ poeng per realfag på VG2. På VG3 får eleven ½ realfagspoeng per realfag for samtlige realfag bortsett fra fysikk 2 og matematikk for realfag 2 som utløser 1 poeng for hvert av disse fagene. Du kan få inntil 4 poeng du kan legge til på den utregnede totalpoengsummen.

 

Studiespesialisering på Heltberg Private Gymnas

Studiespesialisering består av tre år: VG1, VG2 og VG3.
 VG1 utgjør fellesfagene 30 timer per uke. Norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, geografi, kroppsøving, matematikk (1P praktisk /1T teoretisk) og fremmedspråk (nivå 1 eller 2).
 VG2 er fellesfagene redusert til 15 timer per uke med norsk, kroppsøving, historie, fremmedspråk (nivå 1 eller 2), matematikk (2P/R1/S1). I tillegg velger man 3 programfag som utgjør de resterende 15 timene per uke. 
 VG3 er fellesfagene 15 timer per uke med norsk, kroppsøving, historie, og religion. I tillegg velger man 3 programfag som utgjør de resterende 15 timene per uke. Minst 2 av programfagene må være innen det valgte programområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål. Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet.

I VG2 og VG3 kan du på Heltberg Private Gymnas Ullevaal, Bislett og Drammen velge fordypning i programområde Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

Heltberg Private Gymnas Ullevaal tilbyr programområdene Businesslinjen og Samfunnsfaglinjen. På Heltberg Private Gymnas Drammen kan du velge Markedsføring, entreprenørskap og ledelse.

 

Utdanningsprogram tilbys ved følgende skolesteder