Du er her: Heltberg  /  Språk, samfunnsfag og økonomi

Språk, samfunnsfag og økonomi

På Heltberg Private Gymnas kan du velge Studiespesialisering med programområde Språk, samfunnsfag og økonomi.

Språk, samfunnsfag og økonomi

Er du glad i å lese og arbeide med krevende teoretiske fag? Språk, samfunnsfag og økonomi passer for deg som er interessert språk, forskjellige kulturer og hvordan samfunn er bygget opp og fungerer.

Velger du språk, samfunnsfag og økonomi har du fag som Internasjonal Engelsk, Sosialkunnskap, Rettslære, Sosiologi og Sosialantropologi, Psykologi, Markedsføring og Ledelse og Entreprenørskap og Bedriftsutvikling. Du får gode engelskkunnskaper, kunnskap om hvordan verden fungerer og forholdene mellom menneskene i et samfunn.

Programfaget gir deg et godt utgangspunkt for videre studier innen en rekke fagområder og yrker som lærer, førskolelærer, journalist, sosionom, samfunnsviter, psykolog, jurist, økonom, sykepleier og politi.

 

Studiespesialisering på Heltberg Private Gymnas

Studiespesialisering består av tre år: VG1, VG2 og VG3.
 VG1 utgjør fellesfagene 30 timer per uke. Norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, geografi, kroppsøving, matematikk (1P praktisk /1T teoretisk) og fremmedspråk (nivå 1 eller 2).
 VG2 er fellesfagene redusert til 15 timer per uke med norsk, kroppsøving, historie, fremmedspråk (nivå 1 eller 2), matematikk (2P/R1/S1). I tillegg velger man 3 programfag som utgjør de resterende 15 timene per uke. 
 VG3 er fellesfagene 15 timer per uke med norsk, kroppsøving, historie, og religion. I tillegg velger man 3 programfag som utgjør de resterende 15 timene per uke. Minst 2 av programfagene må være innen det valgte programområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål. Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet.

I VG2 og VG3 kan du på Heltberg Private Gymnas Ullevaal, Bislett og Drammen velge fordypning i programområde Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

Heltberg Private Gymnas Ullevaal tilbyr programområdene Businesslinjen og Samfunnsfaglinjen. På Heltberg Private Gymnas Drammen kan du velge Markedsføring, entreprenørskap og ledelse.