Du er her: Heltberg  /  Språk, samfunnsfag og økonomi

Språk, samfunnsfag og økonomi

På Heltberg Private Gymnas kan du velge Studiespesialisering med programområde Språk, samfunnsfag og økonomi.

Språk, samfunnsfag og økonomi

Språk, samfunnsfag og økonomi passer for deg som er interessert språk, forskjellige kulturer og hvordan samfunn er bygget opp og fungerer.

Velger du språk, samfunnsfag og økonomi har du fag som International English, Sosialkunnskap, Rettslære, Sosiologi og sosialantropologi og Psykologi. Du får gode engelskkunnskaper, kunnskap om hvordan verden fungerer og forholdene mellom menneskene i et samfunn.

Programfaget gir deg et godt utgangspunkt for videre studier innen en rekke fagområder og yrker som lærer, førskolelærer, journalist, sosionom, samfunnsviter, psykolog, jurist, økonom, sykepleier og politi.

Studiespesialisering på Heltberg Private Gymnas

Studiespesialisering består av tre år: VG1, VG2 og VG3.
Velger du Studiespesialisering består det første året VG1, av fellesfag som utgjør 30 timer per uke.
Norsk 4 timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) 5 timer, engelsk 5 timer, naturfag 5 timer, fremmedspråk (nivå 1 eller nivå 2) 4 timer, samfunnsfag 3 timer, geografi 2 timer, kroppsøving 2 timer.

Programfag i VG2 og VG3

I VG2 og VG3 kan du på Heltberg Private Gymnas velge fordypning i programområde Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Heltberg Private Gymnas Ullevaal tilbyr programområdene Kommunikasjon og samfunnsfagslinjen og International Marketing and Entrepreneurship. På Heltberg Private Gymnas Drammen kan du velge Markedsføring, entreprenørskap og ledelse.

Fellesfagene blir i VG2 og VG3 redusert til 15 timer per uke og programfagene utgjør de resterende 15 timene per uke. Programfagene er på 5 timer, dette innebærer at det er 3 programfag på VG2 og VG3. Hvis et av programfagene overlapper med et av fellesfagene vil du ha programfaget fremfor fellesfaget, og får dermed flere programfag. Minst 2 av programfagene må være innen det valgte fagområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål. Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet.