Du er her: Heltberg  /  Språk, samfunnsfag og økonomi  /  Businesslinjen

Businesslinjen

På Heltberg Private Gymnas Ullevaal kan du velge Studiespesialisering med programområde  Språk, Samfunn og Økonomi hvor du fordyper deg innen Business.

Businesslinjen

For deg som tenker globalt i en digital verden full av nye forretningsmuligheter! Businesslinjen ved Heltberg Ullevaal gir deg grunnlaget for å tenke innovativt, skape og utvikle nye bedrifter og drive markedsføring i konkurranseutsatte markeder uten landegrenser.

Businesslinjen er blant landets mest innovative og praktisk rettede linjer der elevene etter kort tid får teoretiske modeller inn i virkeligheten. Det å lære å bruke virkemidler som språk, kultur og økonomi gir fordeler når du skal ut å konkurrere om spennende jobber etter endt skolegang.

Fremtidens bedrifter skapes nå og Businesslinjen setter deg i stand til å kunne anvende nytenkende forretningsmodeller for å bli en internasjonal entreprenør. Du vil få prøvd deg på å:

  • Skape innovative produkter
  • Etablere moderne bedrifter
  • Diskutere forretningsdrift på Norsk og på Engelsk
  • Markedsføre i Norge og internasjonalt
  • Lære om global økonomi og globale utfordringer

Elevene på linjen planlegger og organiserer selv sine utenlandsreiser der de besøker spennende entreprenørskapsmiljøer og får studere markedsføring og kultur i andre land.

Det er lagt opp til en god del samarbeid i små grupper og elevene får god trening i å presentere. I henhold til Montessoripedagogikken er det viktig å oppleve det virkelige liv og undervisningen tas ut av klasserommet. Businesslinjen besøker blant annet Handelshøyskolen BI og bedrifter. 

Businesslinjen tilbyr blant annet følgende programfag: 

Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 1 og 2

Markedsføring og Ledelse 1 og 2

Internasjonal Engelsk og Samfunnsfaglig Engelsk

 

Studiespesialisering på Heltberg Private Gymnas

Studiespesialisering består av tre år: VG1, VG2 og VG3.
 VG1 utgjør fellesfagene 30 timer per uke. Norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, geografi, kroppsøving, matematikk (1P praktisk /1T teoretisk) og fremmedspråk (nivå 1 eller 2).
 VG2 er fellesfagene redusert til 15 timer per uke med norsk, kroppsøving, historie, fremmedspråk (nivå 1 eller 2), matematikk (2P/R1/S1). I tillegg velger man 3 programfag som utgjør de resterende 15 timene per uke. 
 VG3 er fellesfagene 15 timer per uke med norsk, kroppsøving, historie, og religion. I tillegg velger man 3 programfag som utgjør de resterende 15 timene per uke. Minst 2 av programfagene må være innen det valgte programområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål. Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet.

I VG2 og VG3 kan du på Heltberg Private Gymnas Ullevaal, Bislett og Drammen velge fordypning i programområde Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

Heltberg Private Gymnas Ullevaal tilbyr programområdene Businesslinjen og Samfunnsfaglinjen. På Heltberg Private Gymnas Drammen kan du velge Markedsføring, entreprenørskap og ledelse.

Utdanningsprogram tilbys ved følgende skolesteder