Du er her: Heltberg  /  Språk, samfunnsfag og økonomi  /  International Marketing and Entrepreneurship

International Marketing and Entrepreneurship

På Heltberg Private Gymnas kan du velge Studiespesialisering med programområde International Marketing og Entrepreneurship.

International Marketing and Entrepreneurship

International Marketing and Entrepreneurship (IME) er en helt ny linje ved Heltberg Private Gymnas Ullevaal. Her får du grunnlag for å tenke innovativt, skape og utvikle nye bedrifter og drive markedsføring i konkurranseutsatte markeder. Programfaget passer for deg som tenker globalt i en digital verden full av ny forretningsmuligheter! Du vil fordype deg i fagene Internasjonal Engelsk, Entreprenørskap og Bedriftsutvikling og markedsføring og Ledelse.

IME er blant landets mest innovative og praktisk rettede linjer der elevene etter kort tid får teoretiske modeller i virkeligheten. Det å lære å bruke virkemidler som språk, kultur og økonomi gir fordeler ved videre studier og fremtidig yrkesliv. Fremtidens bedrifter skapes nå og IME setter deg i stand til å kunne anvende nytenkende forretningsmodeller og bli en internasjonal entreprenør.

Du vil få prøvd deg på å skape innovative produkter, etablere moderne bedrifter, forretningsdrift, markedsføring og lærer om global økonomi og globale utfordringer

Elevene på linjen planlegger og organiserer selv sine utenlandsreiser. På reisen besøker de spennende entreprenørskapsmiljøer og får studere markedsføring  i andre land.

Studiespesialisering på Heltberg Private Gymnas

Studiespesialisering består av tre år: VG1, VG2 og VG3.
Velger du Studiespesialisering består det første året VG1, av fellesfag som utgjør 30 timer per uke.
Norsk 4 timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) 5 timer, engelsk 5 timer, naturfag 5 timer, fremmedspråk (nivå 1 eller nivå 2) 4 timer, samfunnsfag 3 timer, geografi 2 timer, kroppsøving 2 timer.

Programfag i VG2 og VG3

I VG2 og VG3 kan du på Heltberg Private Gymnas velge fordypning i programområde Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Heltberg Private Gymnas Ullevaal tilbyr programområdene Kommunikasjon og samfunnsfagslinjen og International marketing and Entrepreneurship. På Heltberg Private Gymnas Drammen kan du velge Markedsføring, entreprenørskap og ledelse.

Fellesfagene blir i VG2 og VG3 redusert til 15 timer per uke og programfagene utgjør de resterende 15 timene per uke. Programfagene er på 5 timer, dette innebærer at det er 3 programfag på VG2 og VG3. Hvis et av programfagene overlapper med et av fellesfagene vil du ha programfaget fremfor fellesfaget, og får dermed flere programfag. Minst 2 av programfagene må være innen det valgte fagområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål. Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet.

 

Utdanningsprogram tilbys ved følgende skolesteder