Du er her: Heltberg  /  Språk, samfunnsfag og økonomi  /  Kommunikasjon og samfunnsfaglinjen

Kommunikasjon og samfunnsfaglinjen

På Heltberg Private Gymnas kan du velge Studiespesialisering med programområde Kommunikasjon og samfunnsfaglinjen.

Kommunikasjon og samfunnsfaglinjen

Kommunikasjon og samfunnsfaglinjen er en forberedelse til humanistiske fag og samfunnsfag. Dette vil kunne hjelpe deg til å orientere deg i en verden preget av internasjonalisering, hurtige teknologiske endringer, og nye kommunikasjonsformer. For å klare dette blir det stadig viktigere å ha kunnskap om menneskers psykologi, kultur, språk, samfunn og politikk. Du vil ha programfag som Psykologi 1 og 2, Sosiologi, Politikk og menneskerettigheter, Internasjonal Engelsk og Samfunnsfaglig Engelsk.

I en verden som bombaderer oss med informasjon, er en av fremtidens viktigste kompetanser å kunne skille mellom sant og usant. Vi må kunne beherske kritisk tenkning, som å kunne søke etter relevant informasjon fra ulike kilder og anvende kildekritikk. Dette er vesentlig for aktiv deltakelse i informasjonssamfunnet. I flere av fagene vil du få praktisk innføring i vitenskapelige metoder og du vil få muligheten til å gjennomføre egne forskningsprosjekter.

Heltberg er en FN+ skole, og deltar årlig i FN rollespillet med FNs sikkerhetsråd der de diskuterer løsninger på dagsaktuelle konflikter og globale utfordringer.

Studiespesialisering på Heltberg Private Gymnas

Studiespesialisering består av tre år: VG1, VG2 og VG3.
Velger du Studiespesialisering består det første året VG1, av fellesfag som utgjør 30 timer per uke.
Norsk 4 timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) 5 timer, engelsk 5 timer, naturfag 5 timer, fremmedspråk (nivå 1 eller nivå 2) 4 timer, samfunnsfag 3 timer, geografi 2 timer, kroppsøving 2 timer.

Programfag i VG2 og VG3

I VG2 og VG3 kan du på Heltberg Private Gymnas velge fordypning i programområde Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Heltberg Private Gymnas Ullevaal tilbyr programområdene Kommunikasjon og samfunnsfagslinjen og International marketing and Entrepreneurship. På Heltberg Private Gymnas Drammen kan du velge Markedsføring, entreprenørskap og ledelse.

Fellesfagene blir i VG2 og VG3 redusert til 15 timer per uke og programfagene utgjør de resterende 15 timene per uke. Programfagene er på 5 timer, dette innebærer at det er 3 programfag på VG2 og VG3. Hvis et av programfagene overlapper med et av fellesfagene vil du ha programfaget fremfor fellesfaget, og får dermed flere programfag. Minst 2 av programfagene må være innen det valgte fagområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål. Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet.

Utdanningsprogram tilbys ved følgende skolesteder