Du er her: Heltberg  /  Språk, samfunnsfag og økonomi  /  Samfunnsfagslinjen

Samfunnsfagslinjen

På Heltberg Private Gymnas Ullevaal kan du velge Studiespesialisering med programområde  Språk, Samfunn og Økonomi hvor du fordyper deg innen Samfunnsfag.

Samfunnsfagslinjen

I en verden som bombaderer oss med informasjon, er en av fremtidens viktigste kompetanser å kunne skille mellom sant og usant – vi må kunne beherske kritisk tenkning, som å kunne søke etter relevant informasjon fra ulike kilder og anvende kildekritikk.
Dette er vesentlig for aktiv deltakelse i informasjonssamfunnet. I flere av fagene vil du få praktisk innføring i vitenskapelige metoder og du vil få muligheten til å gjennomføre egne forskningsprosjekter. 

Samfunnsfaglinjen er en forberedelse til humanistiske-og samfunnsfaglige fag og vil kunne hjelpe deg til å orientere deg i en verden preget av internasjonalisering, hurtige teknologiske endringer og nye kommunikasjonsformer. For å klare dette blir det stadig viktigere å ha kunnskap om menneskers psykologi, kultur, språk, samfunn og politikk. 

Heltberg er en FN+ skole og deltar årlig i FN rollespillet med FNs sikkerhetsråd, der de diskuterer løsninger på dagsaktuelle konflikter og globale utfordringer. 

Som Montessoriskole bruker vi nærmiljøet til å styrke undervisningen, alt fra museumsbesøk til foredrag. Vi inviterer også eksperter til skolen for å spisse elevenes kompetanse. 

Samfunnsfaglinjen tilbyr blant annet følgende programfag:

Psykologi  1 0g 2

Sosiologi og Sosialantropologi og Politikk og Menneskerettigheter

Internasjonal engelsk og Samfunnsfaglig Engelsk

Sosialkunnskap

 

Studiespesialisering på Heltberg Private Gymnas

Studiespesialisering består av tre år: VG1, VG2 og VG3.
 VG1 utgjør fellesfagene 30 timer per uke. Norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, geografi, kroppsøving, matematikk (1P praktisk /1T teoretisk) og fremmedspråk (nivå 1 eller 2).
 VG2 er fellesfagene redusert til 15 timer per uke med norsk, kroppsøving, historie, fremmedspråk (nivå 1 eller 2), matematikk (2P/R1/S1). I tillegg velger man 3 programfag som utgjør de resterende 15 timene per uke. 
 VG3 er fellesfagene 15 timer per uke med norsk, kroppsøving, historie, og religion. I tillegg velger man 3 programfag som utgjør de resterende 15 timene per uke. Minst 2 av programfagene må være innen det valgte programområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål. Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet.

I VG2 og VG3 kan du på Heltberg Private Gymnas Ullevaal, Bislett og Drammen velge fordypning i programområde Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

Heltberg Private Gymnas Ullevaal tilbyr programområdene Businesslinjen og Samfunnsfaglinjen. På Heltberg Private Gymnas Drammen kan du velge Markedsføring, entreprenørskap og ledelse.

 

Utdanningsprogram tilbys ved følgende skolesteder