Du er her: Heltberg  /  Studiespesialisering med Toppidrett

Studiespesialisering med Toppidrett

På Heltberg Private Gymnas i Ålesund og Molde kan du velge Studiespesialisering med Toppidrett. Heltbergskolene er en del av Akademiet og våre Toppidrettsgymnas er Akademiet Heltberg i Ålesund og Akademiet Heltberg Molde.

Studiespesialisering med Toppidrett

Har du lyst til å holde alle dører åpne, både når det gjelder dine sportslige prestasjoner og karrieremuligheter? Da kan Studiespesialisering med Toppidrett være det rette for deg! Et treårig løp for deg som ønsker å kombinere idrett og utdanning. Som elev på dette utdanningsprogrammet følger du vanlige læreplaner for Studiespesialisering. I tett samarbeid med skolens koordinator og din idrettsklubb tilrettelegges trening og undervisning slik at du får størst mulig utbytte av både idrett og utdanning.

Du har samme programfagstilbud og valgmuligheter som andre elever når du på VG2 og VG3 skal fordype deg i Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Det er en trend at stadig flere velger Studiespesialiserende utdanningsprogram. Dette utdanningsløpet gir deg det bredeste grunnlaget for videre studier på høgskole og universitet. Avhengig av hvilke programområde og hvilke programfag du velger vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

 

Studiespesialisering på Heltberg Private Gymnas

Studiespesialisering består av tre år: VG1, VG2 og VG3.
Velger du Studiespesialisering består det første året VG1, av fellesfag som utgjør 30 timer per uke.
Norsk 4 timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) 5 timer, engelsk 5 timer, naturfag 5 timer, fremmedspråk (nivå 1 eller nivå 2) 4 timer, samfunnsfag 3 timer, geografi 2 timer, kroppsøving 2 timer.

På Heltberg Private Gymnas kan du velge Studiespesialisering med programområde realfag.

Programfag i VG2 og VG3

I VG2 og VG3 kan du på Heltberg Private Gymnas Ullevaal, Bislett og Drammen velge fordypning i programområde Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

Heltberg Private Gymnas Ullevaal tilbyr programområdene Businesslinjen og Samfunnsfaglinjen. På Heltberg Private Gymnas Drammen kan du velge Markedsføring, entreprenørskap og ledelse.

Fellesfagene blir i VG2 og VG3 redusert til 15 timer per uke og programfagene utgjør de resterende 15 timene per uke. Programfagene er på 5 timer, dette innebærer at det er 3 programfag på VG2 og VG3. Hvis et av programfagene overlapper med et av fellesfagene vil du ha programfaget fremfor fellesfaget, og får dermed flere programfag. Minst 2 av programfagene må være innen det valgte fagområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål. Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet.