Du er her: Heltberg  /  Studiespesialisering

Studiespesialisering

Studiespesialisering på Heltberg Private Gymnas. I VG2 og VG3 velger du fordypning i programområde for Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

På Heltberg Private Gymnas kan du velge Studiespesialisering.
Ved å velge Studiespesialisering holder du alle dører åpne når det gjelder videre studier ved høyskoler eller universitet, slik at du kan velge å studere videre innen det fagområdet du ønsker etter å ha fullført videregående skole på Heltberg Private Gymnas.

Studiespesialisering på Heltberg Private Gymnas

Studiespesialisering består av tre år: VG1, VG2 og VG3.
Velger du Studiespesialisering består det første året VG1, av fellesfag som utgjør 30 timer per uke.
Norsk 4 timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) 5 timer, engelsk 5 timer, naturfag 5 timer, fremmedspråk (nivå 1 eller nivå 2) 4 timer, samfunnsfag 3 timer, geografi 2 timer, kroppsøving 2 timer.

Programfag i VG2 og VG3

I VG2 og VG3 velger du fordypning i programområde Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Fellesfagene blir da redusert til 15 timer per uke og programfagene utgjør de resterende 15 timene per uke. Programfagene er på 5 timer, dette innebærer at det er 3 programfag på VG2 og VG3.  Minst 2 av programfagene må være innen det valgte fagområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål. Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle fremtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og fag.

Flere av våre skoler tilbyr også egne programområder. Heltberg Private Gymnas Ullevaal tilbyr programområdene Kommunikasjon og samfunnsfagslinjen og International marketing and Entrepreneurship. På Heltberg Private Gymnas Drammen kan du velge Markedsføring, entreprenørskap og ledelse.

Utdanningsprogramkode: ST