Du er her: Heltberg  /  Studiespesialisering

Studiespesialisering

Er du motivert for faglig og teoretisk fordypning? Ønsker du å studere videre ved universitet eller høgskole etter videregående opplæring, i Norge eller i utlandet? Velger du studiespesialisering, får du det bredeste grunnlaget og du holder alle dører åpne for å velge studier videre.

På Heltberg Private Gymnas kan du velge Studiespesialisering. Underveis i opplæringen må du velge fordypning innen ett av to programområder:

Studiespesialisering på Heltberg Private Gymnas

Det er realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi som gir deg det riktige grunnlaget for å bli både økonom, tannlege og arkitekt – eller kanskje lærer!

Tre år med studiespesialisering gir deg dessuten bedre tid til å finne ut hva du vil og dermed også større sjanse til å velge riktig utdanning.

Studiespesialisering består av tre år: Vg1, Vg2 og Vg3.
 Vg1 utgjør fellesfagene 30 timer per uke. Norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, geografi, kroppsøving, matematikk (1P praktisk /1T teoretisk) og fremmedspråk (nivå 1 eller 2).
 Vg2 er fellesfagene redusert til 15 timer per uke med norsk, kroppsøving, historie, fremmedspråk (nivå 1 eller 2), matematikk (2P/R1/S1). I tillegg velger man 3 programfag.
 Vg3 er fellesfagene 15 timer per uke med norsk, kroppsøving, historie, og religion. I tillegg velger man 3 programfag hvor av 2 programfag må være innen samme programfagsområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål. 

Programfag i VG2 og VG3

I VG2 og VG3 velger du fordypning i programområdet Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Fellesfagene blir da redusert til 15 timer per uke og programfagene utgjør de resterende 15 timene per uke. Et programfag er på 5 timer, dette innebærer at det er 3 programfag på VG2 og VG3.  Minst 2 av programfagene må være innen det valgte programfagsområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål. Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle fremtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og fag. 

Flere av våre skoler tilbyr også egne programområder. Heltberg Private Gymnas Ullevaal tilbyr programområdene Businesslinjen og Samfunnsfaglinjen. På Heltberg Private Gymnas Drammen kan du velge Markedsføring, entreprenørskap og ledelse.