• Et mer seriøst alternativ for utveksling. Studiet står i fokus, våre elever får et verdifullt og lærerikt skoleår.
  • Bedre oppfølging under oppholdet. Vi har erfarne, trygge ansatte på stedet som alltid er tilgjengelig for elevene.
  • Vi garanterer fagvalg og timeplan for avreise så du kan være sikker på at året ditt blir godkjent.
  • Du bor hos vertsfamilie og blir en del av et lokalmiljø.
  • Vi tilbyr utveksling også for yrkesfag.

Utveksling

Dette sier noen av elevene

Sunniva Fatland
Mitt beste valg så langt har vært å reise til England!
Erik Eilertsen
Jeg lærte mye viktig som elev i England. Å jobbe selvstendig er definitivt det viktigste for meg. Året i England har definitivt hatt en innvirkning på meg som person. Jeg har blitt mye mer ansvarlig og dedikert, samtidig har det gjort meg mye mer sikker på meg selv.
Kaja Aas Feragen
Jeg trodde drømmen om utveksling forsvant da jeg startet på danselinja, men da jeg hørte om Heltberg skjønte jeg at jeg hadde feil. Året i England har gitt meg mer ben i nesa!

Bli med oss på utveksling!

BRIMI_heltberg-4385

Heltberg International ønsker deg velkommen som elev ved gode college i England, Canada og New Zealand. Ved å reise med oss er du sikret et seriøst alternativ for utveksling og tett oppfølging gjennom hele skoleåret. At gode engelskkunnskaper gir deg fordeler for videre studier og arbeidsliv vet du allerede. Hva er da de andre grunnene til at du skal reise?

Når man reiser, har man noe å fortelle, sa den tyske dikteren Matthias Claudius allerede på 1700-tallet, mens italieneren Carlo Goldini i samme periode uttalte at Han som aldri forlater sitt land, er full av fordommer. Dette å forlate sitt hjem, sitt land for en tid har kanskje alltid opptatt mennesker. For hva gjør det egentlig med oss å reise bort fra det som er kjent av språk, mennesker og omgivelser? Hva gjør det med deg som 17-åring å reise til utlandet, bo hos en engelskspråklig familie og ta VG2 på en engelsk skole?

En gutt dro ut, en mann kom tilbake. Dette er en av de mange gode tilbakemeldingene vi har fått fra foreldre til ungdom som har vært utvekslingselever med Heltberg International. Kanskje vil året i utlandet bli et av dine mest minnerike år i livet. For ikke bare vil du hente erfaring med en annen kultur, komme dypt inn i språket og bli kjent med nye mennesker. Du vil også oppleve en annen form for skolehverdag. Den som vil vokse og utvikle seg bør møte motstand vil mange hevde. Skoleåret i utlandet stiller krav til disiplin og arbeidsinnsats. Verdifull erfaring når du skal videre med studier og livet. Men aller viktigst med året som utvekslingselev er kanskje dette at du vil bli bedre kjent med deg selv. Hvem du er, hva du står for. Så kanskje vi kan si det slik: reis ut, bli bedre kjent innover i deg selv.

Velkommen til utveksling med Heltberg International! 
Allison Blakeley
Rektor

 

Dette sier foreldrene

 Jan Helge Ekeren

Jan Helge Ekern

Gran

For foreldre som vurderer utveksling for barnet sitt er det viktig å være bevisst på om skoleåret skal være et “ferie- og avslappingsår” eller et skoleår med faglig innhold som utfordrer elevene og viser alternativ til norsk skole. Vær sikker på motivasjonen til eleven, for skoleåret i York krever mye jobbing. Det faglige utbyttet for vår datter har vært stort. Vi hjemme har opplevd skolens og lærernes engasjement i elevenes læring som vesentlig bedre enn på skolene hjemme i Norge. Det har vært en merkbart mye tettere oppfølging i alle fag og når eleven strever så tar læreren tak i det med en eneste gang og tilbyr ekstra hjelp og rettledning.

Året i England har definitivt forandret vår datter. Da vi besøkte henne i England ved påsketider var det med stor glede at mor og far kunne erfare at vår datter har utviklet seg fra unge jente til en moden, ung kvinne! Det merkbare var hvor selvstendig hun nå opptrer, hvordan hun fører samtaler med oss foreldre og andre. Hun har fått et helt annet forhold til økonomi og forstår hva prioritering innebærer. Hun er blitt reisevant og finner frem alene på ukjente steder med trygghet.

For elever som er motivert til å jobbe med skolen gir et skoleår i England både faglig løft, motivasjonsløft og det gir eleven erfaringer og minner de kommer til å ha stor nytte av videre i skole og studier.

Øyvind Sundquist

Øyvind Sundquist

Hammerfest

Vi fikk et tips fra studiekonsulenten på ungdomsskolen om at utveksling med Heltberg International var verdt å se på. Vår datter Sara ordnet med dette selv. Vi var på intervju med Peter Jobling og fikk et meget godt inntrykk av skolene og opplegget rundt. Bare det at man har et intervju først er veldig betryggende. Sara ble meget god tatt vare på under oppholdet. Hun ble kjent med vertsfamilien og fikk gode venner blant de andre som bodde i samme hus. Å bo hos en engelsk familie er viktig for å lære språket godt, det er lett tendens til at de norske søker sammen og snakker norsk. For andre foreldre som vurderer å sende sitt barn på utveksling anbefaler vi å snakke med andre som har erfaring. Vi anbefaler utveksling med Heltberg International. York er en svært fin by som vi ble glad i da vi var på besøk. Året i England har gjort vår datter langt mere voksen. Hun kom hjem med en helt annen forståelse av hva ting koster og evnen til å prioritere. Terskelen for å reise til andre land er blitt meget lav og hun ser allerede nå etter muligheter for å studere og bo i utlandet.

 

 

Toril Iversen

Toril Iversen

Steinkjer

Vi valgte Heltberg International på grunn av den gunstige avtalen Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag har med skolen. I England har Jonas er blitt inkludert i familien og godt ivaretatt. Vertsfamilien har tatt hensyn til at han skal være selvstendig så han har måttet vaske klær og rydde/vaske rom selv. Vi kunne ikke ha vært heldigere enn å få Martin og Denis som vertsfamilie. De er bare helt fantastiske på alle vis! Før man reiser er det viktig å tenke over at det er en annen kultur, familie, mat og språk man må forhold seg til. Jonas har blitt mer mer selvstendig og har lært seg å ta egne valg og ansvar for egen læring. Har du barn som vurderer utveksling kan jeg si at de vil få et lærerikt år, både språklig og med egenutvikling.

 

 

Vil du at ditt barn skal reise med oss?

Exchange student in Norway

Would you like to come on an exchange year to Norway?

Norway is a beautiful country with lots of space and fresh air.  Live in a small rural town, go to a local school and live with a local Norwegian family. We have contacts in many towns in Norway and are happy to put together a programme for you. Please send us a request at: allisonb@heltberg.no

Heltberg International