Chat with us, powered by LiveChat

Dette uttaler foreldre om hvordan de har opplevd utveksling med Heltberg International: 

 Jan Helge Ekeren

Jan Helge Ekern

Gran

For foreldre som vurderer utveksling for barnet sitt er det viktig å være bevisst på om skoleåret skal være et “ferie- og avslappingsår” eller et skoleår med faglig innhold som utfordrer elevene og viser alternativ til norsk skole. Vær sikker på motivasjonen til eleven, for skoleåret i York krever mye jobbing. Det faglige utbyttet for vår datter har vært stort. Vi hjemme har opplevd skolens og lærernes engasjement i elevenes læring som vesentlig bedre enn på skolene hjemme i Norge. Det har vært en merkbart mye tettere oppfølging i alle fag og når eleven strever så tar læreren tak i det med en eneste gang og tilbyr ekstra hjelp og rettledning.

Året i England har definitivt forandret vår datter. Da vi besøkte henne i England ved påsketider var det med stor glede at mor og far kunne erfare at vår datter har utviklet seg fra unge jente til en moden, ung kvinne! Det merkbare var hvor selvstendig hun nå opptrer, hvordan hun fører samtaler med oss foreldre og andre. Hun har fått et helt annet forhold til økonomi og forstår hva prioritering innebærer. Hun er blitt reisevant og finner frem alene på ukjente steder med trygghet.

For elever som er motivert til å jobbe med skolen gir et skoleår i England både faglig løft, motivasjonsløft og det gir eleven erfaringer og minner de kommer til å ha stor nytte av videre i skole og studier.

Øyvind Sundquist

Øyvind Sundquist

Hammerfest

Vi fikk et tips fra studiekonsulenten på ungdomsskolen om at utveksling med Heltberg International var verdt å se på. Vår datter Sara ordnet med dette selv. Vi var på intervju med Peter Jobling og fikk et meget godt inntrykk av skolene og opplegget rundt. Bare det at man har et intervju først er veldig betryggende. Sara ble meget god tatt vare på under oppholdet. Hun ble kjent med vertsfamilien og fikk gode venner blant de andre som bodde i samme hus. Å bo hos en engelsk familie er viktig for å lære språket godt, det er lett tendens til at de norske søker sammen og snakker norsk. For andre foreldre som vurderer å sende sitt barn på utveksling anbefaler vi å snakke med andre som har erfaring. Vi anbefaler utveksling med Heltberg International. York er en svært fin by som vi ble glad i da vi var på besøk. Året i England har gjort vår datter langt mere voksen. Hun kom hjem med en helt annen forståelse av hva ting koster og evnen til å prioritere. Terskelen for å reise til andre land er blitt meget lav og hun ser allerede nå etter muligheter for å studere og bo i utlandet.

 

 

Toril Iversen

Toril Iversen

Steinkjer

Vi valgte Heltberg International på grunn av den gunstige avtalen Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag har med skolen. I England har Jonas er blitt inkludert i familien og godt ivaretatt. Vertsfamilien har tatt hensyn til at han skal være selvstendig så han har måttet vaske klær og rydde/vaske rom selv. Vi kunne ikke ha vært heldigere enn å få Martin og Denis som vertsfamilie. De er bare helt fantastiske på alle vis! Før man reiser er det viktig å tenke over at det er en annen kultur, familie, mat og språk man må forhold seg til. Jonas har blitt mer mer selvstendig og har lært seg å ta egne valg og ansvar for egen læring. Har du barn som vurderer utveksling kan jeg si at de vil få et lærerikt år, både språklig og med egenutvikling.

 

 

Vil du at ditt barn skal reise med oss?