Bli med oss til Berlin!

Har du lyst til å være en av de tre første elevene vi sender til Berlin?

Et unikt tilbud for skoleåret 2019-20

Freie Schule Anne-Sophie bygger på en pedagogisk ide hvor alle elever tar ansvar for egen læring. En bæredyktig og fremtidsrettet undervisningsform. Elevene kalles ikke elever men partnere.

Zehlendorf er et rolig og trygt område bare 30 minutter fra Berlin sentrum med tog. Du bor i et stille kvarter tett på store, grønne skogsområder – Grunewald, og store sjøer med båter og bryggeliv.

Undervisningen vil foregå både på tysk og engelsk, men her fokuserer vi på at du skal forbedre tyskkunnskapene dine og bli bedre kjent med tysk kultur. Du må ha hatt tysk i minst 4 år.

Freie Schule Anne-Sophie
Som navnet sier er dette en friskole med individuell og tilrettelagt læring i fokus. Som partner ved skolen skal du selv være aktiv og tilrettelegge egen læring, dog innenfor et strukturert program. Skoledagen er lagt opp slik at du både har ‘input’ perioder, hvor lærerne underviser, og egen studietid hvor du selv tilrettelegger det du vil fokusere på. I tillegg er det regelmessig en til en coaching med lærere som støtter og hjelper deg.

Freie Schule Anne-Sophie er for elever fra 1. til 13. klasse, men den er delt slik at barneskolen, ungdomsskolen og videregående er for seg selv. Ungdomsskolen og videregående møtes dog i hverdagen og kan også ha prosjekter på tvers av klassene. Alle elever og lærere spiser sammen på skolen mitt på dagen. Klassene er små og læringsmiljøet er veldig personlig med lærere som setter eleven i fokus.

Skolen er bilingual, slik at det undervises både på tysk og engelsk.

Vertsfamilien din bor i Zehlendorf, som er der skolen ligger, og har sannsynligvis også barn på Freie Schule Anne-Sophie. Ved å bo i en tysk vertsfamilie blir du kjent med den tyske kulturen fra innsiden. Vertsfamilien skal være en trygg base som hjelper og støtter deg gjennom året.

Se mer om skolen her: https://www.freie-schule-anne-sophie.de/en/fsas-berlin/home-fsas-berlin