Du er her: Heltberg  /  Heltberg Videregående Skole  /  Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Ålesund  /  Praktisk info – Ålesund

Praktisk info – Ålesund

Lånekasse

Heltberg er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Heltberg Ålesund har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Husk å søke om utstyrsstipend! Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

Hva er utstyrsstipend?

Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen.

Krav og vilkår for å søke andre støtteordninger i Lånekassen og hvor mye du kan få i støtte som VGS elev kan du lese mer om utstyrsstipend hosLånekassen.

Læremidler

Alle elever har rett til gratis læremidler. Bare bøker og læremidler som står på boklisten kan lånes. Hvis læremidler ikke leveres tilbake vil Akademiet VGS sende regning på boken. Det er ikke lov til å bruke markeringstusj eller på andre måter sette permanente merker i bøkene. Hvis du likevel gjør det, må du betale bokens listepris til neste sommer.

Skolepenger

Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger. Skolepengene inkluderer Mac, læremidler, skolesekk og skrivertilgang. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.

Oversikt over skolepenger ved våre skoler:
Akademiet VGS Ålesund: kr. 1.150,- pr. mnd.
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Ålesund kr. 1.450,- pr. mnd.

I tillegg kan det komme en kostnad på opptil kr. 5.000,- for leie av utstyr ved enkelte utdanningsprogam. Eventuelle språkturer eller andre frivillige studieturer til utlandet må betales i tillegg og faktureres om eleven velger å delta på turen.

Slik søker du

Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars.

Heltberg Ålesund og Akademiet Ålesund er med i Vigo. Dette betyr at elever som vil gå på disse skolene kan søke via Vigo. Du kan også søke på våre nettsider ved å bruke vårt søknadsskjema.

Kopi av karakterutskrifter lastes opp elektronisk med søknaden du finner på våre nettsider, eller du kan laste opp ved å bruke karakterinnsendingsskjema.