Du er her: Heltberg  /  Heltberg Videregående Skole  /  Heltberg Private Gymnas Bislett  /  Praktisk Info

Last ned vår skolekatalog her. 

Slik søker du skoleplass

Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars. Etter hovedopptaket har vi rullerende opptak frem til skolestart. Heltberg Private Gymnas Bislett har eget inntakskontor. Dette innebærer at elever som vil gå på disse skolene må søke via våre nettsider. Du kan med andre ord ikke søke via Vigo.
Kopi av karakterutskrifter sendes som vedlegg til e-post til inntak.bislett@heltberg.no

Skolepenger

Det koster 22 000,- i året å gå på Heltberg videregående skole Bislett. Dette inkluderer laptop i hele studietiden, og tilgang til digitale lærebøker.


Lånekassen

Heltberg Private Gymnas Bislett er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Heltberg Bislett har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Husk å søke om utstyrsstipend! Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

Hva er utstyrsstipend?

Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Krav og vilkår for å søke andre støtteordninger i Lånekassen og hvor mye du kan få i støtte som VGS elev kan du lese mer om utstyrsstipend hos Lånekassen

Egen Mac

Alle elever på Heltberg Private Gymnas Bislett får utdelt en bærbar mac ved skolestart og får beholde denne etter fullført 3 årig skolegang på Heltberg Bislett.

Skoleruta

Heltberg Bislett følger skoleruta for Osloskolen. Trykk her for å se skolestart, ferie og andre fridager.

Heltberg Private Gymnas Bislett tilbyr fremmedspråk

• Kinesisk 1
• Spansk 1
• Spansk 2
• Spansk 1+2
• Tysk 1
• Tysk 2
• Fransk 1
• Fransk 2
• Fransk 3
• Fransk 1+2