Fire elever arbeider rundt et bord men lærer forklarer. Foto.

Informasjon om skolen Heltberg Private Gymnas Drammen. Vi er en privat videregående skole, inspirert av Montessori-pedagogikk med faglig fordypning, undervisning i fokus og mentorordning.

Hvorfor velge Heltberg Private Gymnas Drammen?

Å lytte til deg som elev er viktig for å være den beste skolen i Norge. Sammen med deg skaper vi på Heltberg Drammen en positiv og lærerik skolehverdag.

Hos oss møter vi hver elev på en personlig og inkluderende måte. Fordi vi er en liten og oversiktlig skole, får du tett kontakt med lærerne dine, og det er lett å få veiledning og hjelp til det du lurer på.

Vi underviser ut fra en individuelt tilpasset pedagogikk og lærerne er motiverende og engasjerte. På vår skole har elevene frihet til å velge å lære mer om, og fordype seg i det som inspirerer dem mest og som de synes er mest spennende. Elevene har også stor frihet til å velge form og innhold på vurderinger.

På Heltberg får du tett kontakt med lærerne dine, og det er lett å få hjelp og tid hos rådgiver og rektor. Lærerne på Heltberg er faglig dyktige og interesserte i din personlige utvikling. Vi har en uformell tone med elevene samtidig som vi er tydelige ledere i klasserommet.

Inspirert av Montessori-pedagogikk

Maria Montessori utviklet den såkalte Montessori-metoden på grunnlag av forsøk og studier hun gjennomførte. Montessori-pedagogikk handler om å stimulere barnas egen frivillige virksomhet, mens læreren holder seg i bakgrunnen. Montessoris tenkning har påvirket den elevsentrerte læreplanutviklingen i Norge.

Vi vektlegger et positivt elevsyn og utvikling av selvstendighet. Hos oss vil du oppleve en annerledes timeplan.

Lære å lære

På Heltberg Private Gymnas lærer du metoder og teknikker for hvordan du skal tilegne deg ny kunnskap. Dette er svært nyttig og gir deg mange fortrinn både i videre studier og arbeidsliv.

En vanlig skoledag på Heltberg Drammen består av en blanding av seminarer i ulike fag samt fri arbeidstid. Fordi vi er en Montessori-inspirert videregående skole, er vi opptatt av at elevene skal kunne fordype seg i fagstoffet og ikke hoppe mellom ulike fag og skoletimer i løpet av en skoledag.

Vi legger opp til læring og mestring gjennom korte undervisningsøkter og fleksibel arbeidstid. Du arbeider fokusert på skolen i stedet for å få mye lekser.

Selv om vi gir den enkelte elev frihet og fleksibilitet i skolesituasjonen, følger vi de samme kompetansemålene og eksamenene som den offentlige skolen. Som elev hos oss har du derfor de samme rettighetene til stipend og lån, skoleskyss, rådgiving og helsetjenester.

Vi scorer høyt på trivsel og gjennomføring

Måten vi driver skole på gir gode resultater. Heltberg Drammen skårer høyt på faglig dyktige lærere og fornøyde elever. Vi tror vi gjør det bra fordi elevene merker at Heltberg har lærere som jobber på en skole hvor det er tid og anledning til å se den enkelte elev.

Skolen har kommet langt, både Udirs skolebidragsindikator, undervisningsundersøkelsen og  elevundersøkelsen viser at skolen er en av Norges beste videregående skoler.

Gjennomføring med bestått vitnemål

Vg3 kull 16/17:
100%

Vg3 kull 17/18:
100%

Landsgjennomsnitt for
offentlige skoler:
75,3%

Undervisningsevalueringen
Høsten 2018

(6 er høyeste score)

Jeg opplever at læreren er opptatt av at jeg skal lykkes i dette faget:
5,4

Læreren gir meg gode tilbakemeldinger som jeg lærer av:
5,1

Jeg opplever at læreren er rask til å følge opp innleveringer og prøver:
5,0

Jeg opplever læreren som en god kunnskapsformidler:
5,2

Elevundersøkelsen
Høsten 2018

(5 er høyeste score)

Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?:
4,25

Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære:
4,38

Trivsel:
4,31

Faglig utfordring:
4,63

Vil du vite mer om skolen Heltberg Private Gymnas Drammen, treffe oss og ta en titt? 

Ta kontakt, så avtaler vi et møte!

Landfalløya 26, 3023 Drammen
Landfalløya 26, 3023 Drammen