Du er her: Heltberg  /  Heltberg Videregående Skole  /  Heltberg Private Gymnas Drammen  /  Praktisk info

Slik søker du skoleplass

For søkere til Heltberg Private Gymnas Drammen, finnes vi nå på VIGO i Buskerud. Vi ønsker at våre søkere søker via VIGO i tillegg til våre nettsider. Søknadsfristen er 1. mars.

 

Søkere til Vg1
For å behandle søknaden din trenger vi karakterutskrift fra 1. halvår av 10. klasse samt avsluttende karakterer fra 9. klasse. Fra juli måned er det vitnemålet ditt som teller. Karakterutskrifter sendes på e-post til skolestedet. Du kan søke hos oss allerede fra desember.

Søkere til Vg2 og Vg3
Dere må sende inn 1. terminkarakter for siste skoleår og evt. kompetansebevis fra Vg1. Fra juli måned er det kompetansebeviset ditt som teller. Karakterutskrifter sendes på e-post til skolestedet.

Elever som allerede går på Heltberg Drammen trenger ikke å sende inn karakterer.

Tilbud om skoleplass, eller ventelisteplass kommer i løpet av april og mai.

Etter førsteinntaket vil inntakskontoret gjøre rullerende inntak.

Skolepenger

I skoleåret 2020/2021 koster en skoleplass hos oss kr 1850,- per måned. Totalt utgjør skolepengene kr 18 500,- per år. Skolepengene inkluderer MacBook Air, læremidler, skrivertilgang, ekskursjoner og bedriftsbesøk.

Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger.

Du får tilsendt faktura for to måneder sammen med kontrakten og deretter månedsvis gjennom skoleåret. Det er et administrasjonsgebyr på kr 50 per faktura. Dette faller bort dersom du velger avtalegiro.

 

Egen Mac

Alle elever ved Heltberg Private Gymnas Drammen får utdelt egen Mac ved skolestart. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss. Eventuelle språkturer eller andre frivillige studieturer til utlandet må betales i tillegg og faktureres om eleven velger å delta på turen.

 

Gratis læremidler

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen. Lisenser til nettsteder blir også dekket, men elevene må holde eventuell kalkulator og papir- og skrivemateriell selv. Bøkene er strekkodet og elevene er ansvarlig for de bøkene som blir registret på dem ved utdelingen.

Vilkår for utlån av lærebøker til elever skoleåret:

  1. Heltberg Drammen låner gratis ut lærebøker til elever ved skolen.
  2. På angitt sted i boka skal låner skrive navn og skoleår i bøkene. Bøkene er også kodet og hver bok registres på eleven.
  3. Bøkene er skolens eiendom og eleven er kjent med at bøkene skal brukes av andre elever neste skoleår. Det skal derfor ikke skrives eller brukes markeringspenn i dem. For å unngå skader og unormal slitasje må bøkene behandles med varsomhet.
  4. Bøkene skal leveres tilbake til Heltberg Drammen ved skoleårets slutt, og senest siste skoledag. Det er elevenes eget ansvar å tilse at bøkene er levert innen denne fristen. Hvis bøkene ikke er tilbakelevert innen fristen vil eleven/foresatte bli fakturert den kostnaden det er å kjøpe inn nye, like bøker. Dette er fordi skolen må bestille nye bøker tidlig for å få nok bøker til oppstart neste skoleår. Ved bytte av fag eller skole, eller avbrutt skolegang, skal bøkene leveres tilbake umiddelbart.
  5. Elevene skal montere bokbind på de mottatte bøkene. Bøker som det blir skrevet i, skades, tapes eller blir unormalt slitt må erstattes av eleven.

 Dersom eleven ønsker å beholde boken er det anledning til det, og den vil da bli fakturert ved skoleårets slutt. Eleven står da selvfølgelig fritt til å notere eller markere i boken.

Prisen på skolebøkene kan man finne på www.bsnorli.no

 

Skoleåret

Første skoledag for skoleåret 2020/2021 blir mandag 24. august. Elever som har vært på ferie og som kommer senere må melde fra til skolen på forhånd ellers vil de risikere å miste skoleplassen. Alle må ha med signert Bokavtale og Avtale om lån av bærbar datamaskin for å få utlevert bøker og MacBook Air.

 

Fremmedspråk

Hos oss kan du velge mellom følgende språk:

Spansk nivå 2
Fransk nivå 2
Tysk nivå 2Morsmål -Heltberg Private Gymnas Drammen tilbyr ikke undervisning, men elever som ønsker kan ta morsmål som privatist.