Administrasjonen

Bilde av Liv Bjørkgård
Liv Bjørkgård
Rektor
Bilde av Cecilie Caspersen
Cecilie Caspersen
Rådgiver og Studieinspektør
Bilde av Wenche Asbjørnsen
Wenche Asbjørnsen
Økonomi/Regnskap
Bilde av Helen Yeung
Helen Yeung
Kontor
Carl Olav Ålgård
IT

Lærere

Bilde av Øyvind Rise
Øyvind Rise
Realfag
Bilde av Jan Erik Larsen
Jan Erik Larsen
Historie, Religion, Samfunnsfag, Psykologi
Bilde av Kristine Jacobsen
Kristine Jacobsen
Norsk
Bilde av Jo Refseth
Jo Refseth
Norsk, Samfunnsfag
Bilde av Kent Ove Rønningen
Kent Ove Rønningen
Fysikk, Kroppsøving
Bilde av Markus Frøystad
Markus Frøystad
Kroppsøving, Samfunnsfag
Bilde av Jenny Schaanning
Jenny Schaanning
Norsk og Samfunnsfag
Bilde av Rolf Eirik Osland
Rolf Eirik Osland
Norsk, Psykologi, Samfunnsfag
Bilde av Benedicte Strand
Benedicte Strand
Religion
Bilde av Morten Stærkeby
Morten Stærkeby
Realfag, Geografi
Bilde av Cecilia Somerville
Cecilia Somerville
Engelsk
Bilde av Henry Allen
Henry Allen
Engelsk
Bilde av Farah Ødegård
Farah Ødegård
Spansk
Bilde av Thor Erik Nøkland
Thor Erik Nøkland
Matematikk, Geografi
Bilde av Vesna Midttun
Vesna Midttun
Norsk, Historie
Bilde av Torstein Torgner
Torstein Torgner
Historie, Tysk, Historie, Filosofi
Kåre Håkonsen
Entreprenørskap, Markedsføring
Petter Viken
Norsk
Sana Iqbal
Assistent
Bilde av Live Hognestad Jensen - Permisjon
Live Hognestad Jensen - Permisjon
Fransk, Naturfag
Bilde av Adrian Lara -           Permisjon
Adrian Lara - Permisjon
Spansk

Skolehelsetjenesten

Sigrid Ramdal
Skolepsykolog
Erlend Helland
Ruskonsulent
Caroline Sørensen
Ruskonsulent