Elever i hestesko og lærer. Foto.

Informasjon om skolen Heltberg Private Gymnas Ullevaal. Vi er en privat videregående skole, inspirert av Montessori-pedagogikk med faglig fordypning, undervisning i fokus og mentorordning.

Velkommen til Heltberg Ullevaal

Heltberg Private Gymnas Ullevaal ble stiftet i 1989 og har ulike lokasjoner i Oslo. Skolen har hele tiden vært drevet som en fremtidsrettet skole med stort fokus på Montessori-pedagogikk.

Heltberg er en liten skole hvor hver enkelt elev blir sett og møtt der de er. Det er tett kontakt mellom lærer og elev og det gir god mulighet for personlig utvikling. Videregående skole handler ikke bare om fag, men også om trivsel og livsmestring.

I følge utdanningsdirektoratets skolebidragsindikatorer er vi i snitt de tre siste årene Oslos beste skole på å hente ut potensialet i elevene. Det vil si at elevenes faktiske gjennomføring er langt over det som
er forventet av de som starter hos oss. Det er takket være dyktige og engasjerte lærere.

Det stilles store krav til dagens ungdom og i følge elevundersøkelsen tilbyr Heltberg et trygt læringsmiljø. Du vil møte engasjerte, motiverte og faglig dyktige lærere hos oss. Vi ønsker at våre elever skal få utvikle hele sitt potensiale og være godt rustet til voksenlivet når de avslutter videregående skole.

En skole som ser deg

Heltberg Private Gymnas Ullevaal er inspirert av Montessori-pedagogikk. Vi vektlegger et positiv elevsyn og utvikling av selvstendighet. Hos oss vil du oppleve en annerledes timeplan, hvor vi legger opp til fordyping og mestring gjennom lengre økter. Du arbeider fokusert på skolen istedenfor å få mye lekser. Selv om vi gir den enkelte elev mye fleksibilitet i skolesituasjonen, følger vi de samme kompetansemålene og eksamenene som den offentlige skolen. Som elev hos oss har du derfor de samme rettigheter til stipend og lån, skoleskyss, rådgivning og helsetjenester.

Moderne skole på Ullevaal Stadion

Siden januar 2016 har Heltberg Private Gymnas vært lokalisert på Ullevaal Stadion. Dette gir enkel tilgang med kollektivtransport som t-bane og buss. Samtidig er det en rekke fasiliteter i umiddelbar nærhet. Treningssenter og butikker er rett utenfor døren og det er mange elever som setter pris på at friminuttene kan nytes på tribune til hele Norges fotballstadion!

Vi vet at omgivelsene har stor betydning for for læring. På Heltberg Ullevaal får elevene lyse og moderne lokaler med tilgang til det beste utstyret i undervisningen.

Vi gir alle våre elever ny Mac og sammen med gode, trådløse nettverk sørger dette for at teknologien legger til rette for søring. På Heltberg møter du en skole der trivsel, inneklima og orden er prioritert.

Elevrådet

Elevrådet på Heltberg består av 18 elever som brenner for å vise hvor viktige elevene på skolen egentlig er. Dette gjøres gjennom ukentlige møter hvor elevrådet diskuterer elevers innspill. Akkurat nå er elevrådet i startgropen av et stort prosjekt som skal øke elevdemokratiet på skolen, inkludere hver og en elev og samtidig bidra til at elevrådet blir mer sammensveiset. Det er viktig at elevenes ønsker blir vurdert og forsøkt gjennomført. De er er noe elevrådet skikkelig brenner for.

Elevrådsleder Ansa Ghaffar (Vg2) har lang erfaring med elevrådsarbeid. Hun er en stor pådriver for å sette i gang sosiale tiltak og ta elevenes saker på alvor. Nestleder i elevrådet er Marius Vassdal. Har har i det siste jobbet med å få til et sunnere lunsjtilbud til Heltbergelevene.

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

FAU skal være linken mellom skole og hjem. De skal sørge for godt samarbeid og ta opp saker som berører elever/foreldre med skolen og bringe informasjon fra skolen tilbake til foreldrene.

Styret

Stiftelsen er eier av Heltberg Private Gymnas Ullevaal og Heltberg International School og har Kunnskapsdepartementets godkjennelse til drift av skolen. Skolen har en godkjenning på 270 elever. Styrets oppgaver reguleres av til enhver tid gjeldende lov om friskoler.

Styret skal blant annet behandle følgende saker:

-fastsette størrelsen på skolepengene.

-vedta regnskap og budsjett for skolen.

-fastsette inntaks og ordensreglement for skolen.

-ha ansvar for at skolen har en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning.

-påse at offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode.

-påse at offentlige krav og forutsetninger for virksomheten blir oppfylt.

-sørge for å ha rett og nødvendig kompetanse i virksomheten.

-drøfte den årlige rapporten om tilstanden til skolen.

Styrets leder er Kjetil Eide.

Vil du vite mer om skolen Heltberg Private Gymnas Ullevaal, treffe oss og ta en titt? 

Ta kontakt, så avtaler vi et møte!

Sognsveien 75B, 0855 Oslo
Sognsveien 75B, 0855 Oslo